Raivo Vadi juhib keskkonnainspektsiooni Jõgeva bürood

  

21. juulist juhib Keskkonnainspektsiooni Lõuna regiooni Jõgeva bürood Raivo Vadi, kes viimased seitse ja pool aastat töötas Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitjana, enne Tallinna tööle siirdumist oli aga Pala vallavanem.

Miks vahetasite kõrgema ametikoha Tallinnas büroojuhi koha vastu Jõgeval?

Põhjus on täiesti isiklik. Minu elus on praegu aeg, mil pealinnas kõrges ametis töötamisest olulisem on võimalikult palju ja sageli kodus viibida. Jõgeval töötades on mul see võimalus olemas.

Tänu sellele, et Jõgeva büroo senisel juhatajal Illimar Metsal tekkis just samal ajal vajadus naasta vanematekoju Põlvasse, sain töökohta vahetada mulle juba tuttava, st Keskkonnainspektsiooni struktuuri piirides.

Kas asutuse kui terviku toimemehhanismi hea tundmine tuleb büroojuhatajana töötades kasuks?

Olin inspektsiooni juhtkonnas juba tegelikult kõige staazhikam töötaja, nii et peamajas omandatud kogemus tuleb loomulikult kasuks. Samas on puhtalt järelevalvele keskendumine, mida nõuab inspektsiooni maakondliku büroo juhataja amet, minu jaoks suhteliselt uus asi. 1993. aastast, st Pala vallavanema ametisse asumise ajast olen tegelnud ju rohkem haldusküsimustega, nagu eelarveprotseduurid, hanked, dokumendihaldus, IT-süsteemide arendamine jne.

Mõnevõrra uuenenud on ju ka Keskkonnainspektsiooni struktuur.

Jah. Alates tänavuse aasta aprillist pole inspektsioonil enam seitset piirkondlikku osakonda, vaid neli regiooni. Seega ei kuulu inspektsiooni Jõgeva büroo enam Tartu osakonna, vaid Lõuna regiooni koosseisu. Kui Tartu osakonna hallata olid vaid Tartu- ja Jõgevamaa, siis Lõuna regiooni kuuluvad lisaks neile veel Valga-, Võru-, Põlva- ja Viljandimaa.”

Kuipalju struktuurimuutus keskkonnainspektorite tööd mõjutas?

Mitte kuigi palju. Antud juhul oli tegemist n-ö pehme reformiga, mis näiteks koondamisi kaasa ei toonudki. Küll aga muutusid maakondlikud bürood vähemasti Lõuna regioonis varasemast mõnevõrra iseseisvamaks, sest kuut maakonda on ühest keskusest keerulisem hallata kui kahte-kolme. Lisaks sellele on erialase pädevuse suurendamiseks käivitatud peainspektorite süsteem: meie inspektsioon peab tegelema ju väga erinevate valdkondadega — alates kiirgusest ja GMO-dest kaitsealadeni välja.

Lõuna regioonis on ametis kolm peainspektor-nõunikku, kellest üks on spetsialiseerunud elusloodusega ehk siis enamasti metsanduse ja jahiga seotud küsimustele, teine kalandusprobleemidele ning kolmas nn eluta loodusele ehk vee, jäätmete ja tootmisreostusega seotule. See ei tähenda, et kõik peainspektorid oleksid koos regiooni keskuses Tartus. Näiteks kalanduse peainspektori Tõnis Saariste kabinet asub siinsamas Jõgeval.

Kui palju Jõgeva büroos üldse töötajaid on?

“Peale minu on tööl veel vaneminspektor Veiko Lippur, juhtivinspektor Timo Kangur ning inspektorid Kairit Kriis ja Jarko Jaadla. Nii et kirjade järgi on meie büroos viis inimest, ent tegelikult ikkagi kuus, sest ka regiooni keskuse hingekirjas olev peainspektor Tõnis Saariste käib koos meie inspektoritega väljas. Hea meel on selle üle, et kõik meie inspektorid on üsna noored ja teotahtelised inimesed.

Kui vaadata Jõgevamaad tervikuna, siis tegelikult on Keskkonnainspektsioon esindatud ka Mustvees, ent sealsed inspektorid alluvad vähemasti praegu otse Tartus asuvale Lõuna regiooni kontorile.

Kas nüüd, Jõgeval töötades jääb taas enam aega kodukandi Pala avalikus elus osalemiseks?

Peatasin oma tegevuse Pala vallavolikogu liikmena möödunud sügisel, mais aga lahkusin volikogust hoopiski. Osalt oli see sunnitud otsus: volikogu istungid tõsteti teisipäeva õhtule ja mul läks väga tülikaks selleks õhtuks Tallinnast Palale ning järgmisel hommikul jälle Tallinna tagasi kihutada. Teisalt tundsin ka teatavat väsimust: külanõukogu saadiku või vallavolikogu liikme ametit olin pidanud enam-vähem sellest ajast saati, mil ma 1981. aastal pärast EPA lõpetamist kodukanti tööle tulin. Ühe valimistevahelise aja olin ka vallavolikogu esimees. Ning kus see kirjas on, et Vadi peab terve teadliku elu kohaliku elu probleemide pärast kaklema, aga mõni teine ei pea seda kunagi tegema?

Olen viimasel ajal püüdnud rohkem iseenda jaoks aega võtta.  Koos mõnede Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Riigimetsa Majandamise Keskuse juhtkonda kuuluvate sõpradega käime näiteks Elioni sarja rattamaratone sõitmas. Meie meeskond kannab nime Konnamüsteerium.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus