Raierahu juhatab riigimetsas sisse metsaistutushooaja

Alates 15. aprillist vaikisid Eesti riigimetsades raiemasinad ning alguse sai kevadsuvine raierahu. Lindude ja loomade pesitsusaja kaitseks kehtestatud kahekuine periood tähistab ka metsauuendamise algust – tänavu pannakse riigimetsa kasvama 13 miljonit puud.

Seekordne pikaleveninud talv loomade-lindude pesapunumise ja järelkasvu ilmaletoomise aega ei muuda, ka varasematel aastatel on raierahu alanud aprilli keskpaigas. Raietegevuse paarikuine peatamine aitab kaitsta ka metsamuldasid ja vähendada seenhaiguste levikut. RMK kutsub kõiki erametsaomanikke samuti looduse eluringi austama ning raietööde pausiga liituma.

Raierahuga samal ajal saab hoo sisse igakevadine metsauuendamise hooaeg. Sellel ajal hooldatakse noorendikke, istutatakse puid ja külvatakse metsa, puhastatakse teeservi ja tehakse hooldustöid elektriliinide kaitsetsoonides.

Tänavu istutatakse riigimetsa 13 miljonit puud, mis on aegade suurim kogus ning võrreldes mullusega kolm miljonit taime rohkem. Pea poole tänavu istutatavatest puudest moodustavad kuused (6,1 miljonit taime). Männitaimede hulk suureneb mulluselt 3,6 miljonilt 5,7-le, istutamisele minevate kaskede arv jääb samale tasemele (0,6 miljonit taime). Lisaks pannakse riigimetsa kasvama 10 000 tamme ja veidi ka sangleppi.  

Kevadtööde aegu suureneb riigimetsas ka tööjõu vajadus. Sarnaselt eelmistele aastatele palkab RMK taimlatesse juurde ca 200 hooajatöölist, kelle ülesandeks saab taimede pakkimine, koolitamine ja rohimine. Metsauuendustöödele palgatakse tänavu ajutiselt juurde 1100 inimest.

Riigimetsa säästlik ja kestlik uuendusraiete maht järgneval kümnendil on 8400-8600 hektarit aastas. Tagamaks raielankide taasmetsastamist, on metsauuendustööde proportsioonid järgmised. 70 protsenti raielankidest uuendame männi külvi ja istutusega, kuuse- ja kasetaimede istutusega; 20 protsendil lankidest valmistame maapinda ette loodusliku kase ja haava kasvamise soodustamiseks ja kümme protsenti lankidest jätame väga märgades kasvukohtades looduslikule uuenemisele.

RMK hoole all on 38 protsenti Eesti metsadest.

i

TIIT TIMBERG, RMK juhatuse liige</p>

blog comments powered by Disqus