Rahvusvaheliste investorite huvi Baltimaade kinnisvaraturgude vastu kasvab

Eesti muutus välisinvestoritele atraktiivseks paar aastat pärast aastatuhande vahetust. Läti ja Leedu jaoks saabus tõeline läbimurre 2005. aastal. 2006. aastal suurenesid investeeringud märkimisväärselt terves Balti regioonis.

Balti riikides toimub väga tugev majanduskasv, samal ajal kui pangandussüsteem ja kinnisvaraturg samuti järjest arenevad. Selle tulemusena tunneb järjest rohkem rahvusvahelisi investoreid huvi kinnisvara vastu Baltikumis. See huvi puudutab eelkõige suuremate linnade kesksetes asukohtades asuvaid büroo- ja müügipindasid.

Tugevad majandusruumid

Kõigis Balti riikides teevad nii era- kui avaliku sektori esindajad suuri investeeringuid. Alaneva töötuse taseme ja tõusvate palkade juures lööb eratarbimine igal aastal rekordeid. 2006. aastal tõusis SKT Eestis tervelt 11,5%, Lätis 10,8% ja Leedus 7,8%. 2007. aastaks oodatakse Eestis 8,0% SKT tõusu, Lätis 9,2% ja Leedus 7,0%. Inflatsioon on kõrge, kuid langeb kõigi kolme riigi lõikes. 2007. aasta prognooside kohaselt on inflatsioon Eestis ja Leedus umbes 4% aastas ning Lätis tõenäoliselt veidi kõrgem, umbes 5%.

Ehitusbuum Eestis

Ehitustegevus Eestis on väga intensiivne, eriti Tallinna piirkonnas asuvate elamu- ja büroopindade osas. Enamus kodusid Eestis on elanike eraomandis, seega pole eluasemeturg välisinvestoritele atraktiivne, samas on büroopinnad atraktiivsetes asukohtades Tallinnas jätkuvalt ligitõmbavad. Järgmise aasta kuni kahe jooksul on oodata 40 000 m2 uute büroopindade turule tulekut Tallinnas. Vabade pindade hulk jääb ilmselt järgmiste aastate jooksul 3 protsendi piiridesse, seda pärast 5 protsenti 2005. aastal. Renditasud on tõusnud stabiilselt alates aastatuhande vahetusest ja oodatakse jätkuvat tõusu. Otsese tootluse ootused langevad jätkuvalt ja tõenäoliselt jäävad 2007. aastal alla 7 protsendi.

Acta suurost Lätis

Suurim teadaolev kinnisvaratehing Balti regioonis leidis aset Lätis 2006. aastal, kui Norra firma Acta maksis avalikustamata summa 106 000 ruutmeetrise kinnisvaraportfelli eest, mis hõlmas Riias asuvaid ostukeskusi. Tehingu müüjapool oli Linstow ? teine piirkonnas aktiivselt tegutsev Norra firma.

Riias, regiooni suurimas linnas, kasvab vajadus kontoripindade järele tugevalt. Järjest suurem hulk firmasid valivad endale kontori pigem kesklinnast välja, et maksta vähem üüri. Üürihinnad olid kõige madalamad 2005. aastal ja tõusid 2006. aasta jooksul. Eeldatakse, et see tõusutrend jätkub järgnevate aastate jooksul. Vabade pindade hulk on langenud mitmeid aastaid järjest ja eeldatavasti langeb käesoleva aasta jooksul 5 protsendini. Tootlusootustes oodatakse langust alla 7 protsendi nagu Tallinnaski.

Vilnius on atraktiivsem kui kunagi varem

Kui arvestada kinnisvaraturgude küpsust ja aktiivsust, on Läti ja Leedu nüüdseks jõudnud Eestile järele. Leedu pealinnas Vilniuses müüs kohalik firma Oqmios Centras ostukeskuse 33 miljoni euro eest Briti firmale Dawnay, Day Carpathian. Soome firma Heitman ostis samuti ostukeskuse Vilniuse keskmes kohalikult firmalt E.L.L.

Kontoripindade turg Leedus on sarnane Tallinna ja Riia omale, mille tootlusootus on sel aastal alla 7 protsendi. Rendihinnad olid 2006. aastal stabiilsed, aga tendents on tõususuunaline. Vabade pindade tase püsib tõenäoliselt endisena 5% juures ka aastal 2007 ning võib tõusta aastal 2008. Eksisteerib puudus ehitusmaa järele Vilniuse kesklinnas, tänu millele järjest suurem hulk ehitusprojekte valmib kesklinnast väljas.

OLEV MAIT MAKK,
Newseci Eesti esindaja

blog comments powered by Disqus