Rahvusvaheline konverents keskendub tööhõiveprobleemidele

Konverents toimub rahvusvahelise koostöövõrgustiku REIIES peaassamblee raames, mis algab 21. aprillil ja lõpeb 23. aprillil ning mille avamisest võtab osa ka sotsiaalminister Marko Pomerants, teatas maavalitsuse pressiesindaja.

Seminari vastu on tuntud väga suurt huvi, mis Jõgeva MV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Monika Aasa hinnangul on ootuspärane, sest töötus on ühiskonnas valuküsimuseks, tuues endaga kaasa mitmeid sotsiaalseid probleeme.

Et Jõgevamaa on üks kõrgemaid tööpuudusega maakond Eestis, sest keskmiselt ulatub meie töötute protsent 15-ni, on meie jaoks nende küsimustega tegelemine oluline. “REIIES-sse kuulumine aitab selles valdkonnas paremate tulemuste saavutamisele kaasa,» märkis Aasa.

Koos väliskülalistega võtab konverentsist osa 125 inimest.

Konverentsi esimeses osas käsitletakse Raul Eametsa juhtimisel pikaealise töötusega seotud probleeme Eestis. Ettekannetega astuvad üles Mai Luuk ja Aira Varblane.

Eesti kogemusest pikaajalise töötusega võitlemisel kõnelevad Voore ja Pärnu Aktiviseerimiskeskuse juhid ning tööklubisid kui motiveerijaid tööks tutvustab Karin Kiis mittetulundusühingust Johannes Mihkelsoni Keskus.

Konverents toimub rahvusvahelise koostöövõrgustiku REIIES peaassamblee raames, konverentsipäeva lõpuks kõnelevad Euroopa kogemusest pikaajalise töötuse lahendamisel Belgia ja Prantsusmaa esindajad.

Kokkuvõtted konverentsipäevast teevad tööturuameti direktor Mati Ilisson ja Raul Eamets.

Euroopa Majandusliku ja Sotsiaalse Integratsiooni Algatuste Koostöövõrk R.E.I.I.E.S. (Réseau Européen d?Initiatives d?Intégration économique et sociale ; The European Network of Initiatives for Economic and Social Integration) koondab struktuure, mis tegelevad kohalikul ja regionaalsel tasemel majandusliku ja sotsiaalse integratsiooniga.

Jõgeva maavalitsus on seni ainus Euroopa Liitu mittekuuluva riigi esindaja selles organisatsioonis. REIIES liikmeks võeti maavalitsus ülemöödunud sügisel tänu soomlaste toele ja soovitustele.

Praegu on REIIESe liikmed kaheksa riigi (Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Belgia, Iirimaa, Suubritannia, Soome ja Eesti) 22 organisatsiooni ja ühendust. Peamine tegevusvaldkond on sotsiaalse kaasatuse suurendamine ehk sotsiaalse tõrjutuse vähendamine, seetõttu tegeletakse palju tööhõive ja nn riskigruppide (noored, naised, immigrandid, puuetega inimesed) kaasatuse küsimustega.
Koostöövõrk püüab liikmete vahel jagada kogemusi ja oskusi, olla algatajaks või toetada partneritevahelisi koostööprojekte Euroopa Liidu vahenditest, samuti jagab ka infot erinevate rahastamisallikate ja rahastajate kohta.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus