Rahvuste esindajad istutasid Siimusti parki puid

Lastekodus Metsatareke võttis Ingrid ja Arnold Rüütlit vastu asutuse direktriss Silvi Moont. Presidendipaarile näidati tulevase juurdeehitise kohta ning tehti ringkäik majas sees. Külalised huvitusid lastekodulaste elust väga, soovisid teada, mis saab kasvandikest pärast lastekodueast välja jõudmist, mismoodi saaksid soovijad kõrgharidust jne.

Pärast lastekodu külastust juhatas maavanem Aivar Kokk Ingrid ja Arnold Rüütli Siimusti parki, kus nad paljude pealtvaatajate silme all oma külaskäigu mälestuseks esimesena puu istutasid. Peale selle sai asula hiljuti rajatud park, kuhu on paigaldatud ka Eeva Niinivaara mäestuskivi, juurde veel kümme tähenduslikku puud. Nimelt istutasid parki järgimööda oma puu kõikide Jõgevamaa Arengukonverentsil osalenud suursaatkondade ja rahvuste esindajad. Lisaks kõigele sai mulda ka puu arengukonverentsi auks.

Nii pandi üleeile Siimusti pargi mulda kokku üksteist puud. Et kõikide juurde paigutati ka tähised, on edaspidi Siimusti rahval ja tulevastel põlvedelgi võimalik näha ning ka oma külaliste näidata, kus kellegi puu kasvab. Kõikide istutajate jaoks olid ka nimelised labidad, mis järgmisel nädalal maavalitsuse fuajeesse huvilistele vaatamiseks välja pannakse.

Järgimööda andis Aivar Kokk võimaluse oma käega puu mulda panna Ameerika, Poola, Läti, Ukraina, T?ehhi suursaatkonna esindajatel, külalistel Rootsist Dals Edist, Soomest Järvenpäält, Poolast Warma ja Mazuuria vojevoodkonnast ja Inglismaalt Wales?ist.

Vaevalt, et leidubki Eestimaal teist sellist küla, kuhu nii paljude rahvuste esindajad ja auväärsed külalised ühekorraga puid istutamas käinud on.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus