Rahvastikuregistri toiminguid saab teha naaberomavalitsuses

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil informeeris Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson vallavolikogu liikmeid sellest, et alates 1. maist läheb Põltsamaa valla registripidaja Saima Miljand pensonile. Seaduse järgi saab inimese surma ja sünni registreerida vaid ametnik, kes omab vastavat tunnistust. Samas ei ole elukohateadete vastuvõtmiseks ja registreerimiseks  tarvis vastavat tunnistust omavat inimest, vaid seda saab teha vajalikku oskust omav töötaja.

Põltsamaa vallas võtab elukohateateid vastu ja registreerib sekretär Eveli Kirsipuu. Et Põltsamaa valla registripidaja lahkub ametist, pidasid Põltsamaa valla juhid läbirääkimisi Põltsamaa linna juhtidega, kes andsid nõusoleku hakata tegema ka valla elanike rahvastikuregistriga seotud toiminguid.

Samamoodi on rahvastikuregistriga seotud toimingud korraldatud Jõgeva piirkonnas, kus Jõgeva linna elanikud saavad neid teha Jõgeva valla registripidaja juures. Toivo Tõnson lausus, et lähtudes eelseisvast haldusreformist, ei pidanud nad mõistlikuks võtta Põltsamaa valda tööle uut registripidajat.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus