Rahvamuusikast ballini

Seekordne kooli muusikanädal tõi endaga kaasa rohkesti mitmesuguseid ettevõtmisi ja erinevaid külalisi, oli võimalus nii ennast harida kui ka proovile panna. Tavalisest suurejoonelisemalt oli muusikanädalat võimalus korraldada seetõttu, et Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp oli selle tarvis vastavalt muusikaõpetaja Sirje Pääslase kirjutatud projektile ka raha eraldanud.

            Esmaspäev algas muusikahariduslike Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite kontsert-loengutega rahva- ja pärimusmuusikast kahele erinevale vanuseastmele. Suurel vahetunnil lauldi lastega koos rahvalaule. Teisipäevane teema oli “Muusika ja liikumine”. Õhtul järgnes tegevus kahes ruumis. Ühes juhatas liikumistundi oma kooli võimlemisõpetaja. Saalis aga viis treener Piret Laanetu Tartust läbi aeroobset vastupidavustreeningut. Kaasategijaid kogunes saalitäis ? lasteaiaealistest kuni memmedeni. Huvilisi jätkus ka pealt vaatama.

            Kolmapäev oli kuulutatud laulmise päevaks ning siis said kõik soovijad käia muusikaõpetaja Sirje Pääslase juures oma häält katsetamas. Sama päeva pärastlõunal peeti aga solistide ja ansamblite võistlus ehk Laulukarusselli Lustivere kooli eelvoor. Järgmisel päeval oli koolis aga klassidevaheline muusikaolümpiaad.

            Reedel oli muusikanädala pidulik lõpetamine ning ühtlasi tähistati balliga sestpeale 100 kooli lõpuni jäävat päeva. Eelkõige oli see mõeldud üheksandale klassile. Et aga hea tantsuoskus arvati olevat kasuks ka kõikidele teistele, oli külas kümme võistlustantsijate paari tantsuklubist Revalia, kes peotantse demonstreerisid ja ka Lustivere lapsi tantsitasid.

            Nädala jooksul käis kõikide muusikaliste ettevõtmistega paralleelselt ka omaloominguliste laulude võistlus. Kellel aga julgust oma muusikalisi võimeid proovile panna polnud, sellel oli võimalus oma lemmikbändi või -laulja kohta    kokku panna kogumik “Minu musikaalne lemmik”.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus