Rahvamajadel ees mess ja suvekool

Tuleva aasta 23. ja 24. aprillil saab Tallinnas Salme Kultuurikeskuses teoks esimene üleriigiline rahvamajade mess. Jõgevamaa kultuuritöötajad pidasid ühiseid messiplaane möödunud nädala alguses maavalitsuses toimunud nõupidamisel.

Rahvamajade messi eesmärgiks on rahvamajade tegevuste ja teenuste tutvustamine ning müük, omavahelise suhtluse hoogustamine, uute kontaktide loomine ja infovahetus. Messil saavad iga maakonna kultuuritegijad sisustada ennast tutvustava 18-ruutmeetrise boksi ning astuda messilaval üles 10-15-minutilise maakonda iseloomustava kavaga. Lisaks sellele saavad maakondade kultuurikollektiivid kandideerida galakontserdi programmi. Kontserdi lavastajaks on Teet Kask.

„Ehkki rahvamajade kõrval hoiavad meie kultuurielu üleval ka kultuurikeskused, kultuurimajad, kultuuriseltsid jne, ei osanud me paremat ühisnimetajat kui rahvamaja messi tarvis ikkagi leida,“ ütles Eesti Rahvamajade Ühingu juhatuse liige, Tabivere valla kultuurijuht Tiina Tegelmann.

Eesti Rahvamajade Ühingu kõrval on messi initsiaatoriteks Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ning selle juures tegutsev rahvamajade juhatajate kolmas koolituskursus. Tiina Tegelmanni sõnul on rahvamajade funktsioonid, tegutsemishaare ning teenuste hulk ja iseloom võrreldes mõne aastakümne taguse ajaga oluliselt muutunud. Neid muutusi tahetaksegi ka messikülastajatele teadvustada.

Ehkki kõik maakonna kultuuriasutused ja -seltsid pole oma jah-sõna messil osalemise asjus veel öelnud, loodab Tiina Tegelmann, et valdav enamus neist siiski messile välja tuleb.

„Omas keskkonnas tunneme ennast ju kõik kõvade tegijatega, aga oleks vaja end ka väljaspool näidata ning vaadata, mida mujal tehakse,“ ütles Tiina Tegelmann.

Messi ajaks on plaanis välja anda maakonna kultuuriasutusi ja –seltse tutvustav brošüür, mille koostamiseks-trükkimiseks taotletakse raha Leader-programmist. Mõistagi võivad kõik eksponendid messiboksi välja panna ka oma trükiseid.

„Selle kohta, kus ühe või teise maakonna boks messi ajal paiknema hakkab, on plaanid juba valmis joonistatud,“ ütles Tiina Tegelmann. „Jõgevamaa boks on igati soodsas paigas — esimesel korrusel otse peaukse läheduses, nii et vaatamata mööda minna on meist üsna keeruline.“

Lisaks ühisele messilkäigule ootab maakonna kultuuritöötajaid tuleval aastal veel teinegi oluline ühisettevõtmine: neil tuleb korraldada neljas üleriigiline rahvamajade suvekool. See saab teoks augusti algul Voore Külalistemajas ning selle õnnestumine oleneb eelkõige sellest, kui hästi maakonna kultuuriinimesed meeskonnatööd teha suudavad.

„Tänavu toimus suvekool Saaremaal ja seal aeti latt nii kõrgele, et seda on päris keeruline ületada,“ tõdes Tiina Tegelmann.

Selle üle, kuidas messil hästi esineda ning kasulik ja meeldejääv suvekool korraldada, jätkavad maakonna kultuuritöötajad mõttetööd 8. oktoobril.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus