Rahvamajade Juhatajate Esinduskogu alustas tööd

Rae Kultuurikeskuses peeti 19. aprillil rahvamajade juhatajate suurkogunemine, kus osalesid omavalitsuste kultuurijuhid, kultuurikeskuste ja rahvamajade juhatajad ja kultuuriseltside eestvedajad üle kogu Eesti.

Suurkogunemise korraldasid rahvamajade juhatajate kursusel õppijad ning Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus.

Pikk tööpäev koosnes kahest osast, kuulati ära hulgaliselt ettekandeid.

I osas alapealkirjaga Mis toimub? räägiti rahvamajade rollist omavalitsustes. Meie maakonnast tegi ettekande Tabivere valla kultuurijuht Tiina Tegelmann, kes rääkis Tabiveres detsembris valminud vaba aja keskuse tööst.

II osa ettekannete teemad võeti kokku pealkirjaga Mida nähakse ? kuidas edasi?

Sõnavõtud-ettekanded olid selles osas rohkem üldistavat laadi. Kõneldi rahvamaja funktsioonist, tehti kokkuvõte rahvamajajuhatajate kursuse lõputöödest.

Valiti Rahvamajade Juhatajate Esinduskogu ja fikseeriti rida selle ees seisvaid ülesanded, näiteks rahvamajade seaduse väljatöötamine, rahvamaja juhataja kutsestandardi väljatöötamine, ühise terminoloogia väljatöötamine jne.

16. mail sai esinduskogu kokku Tallinnas Rahvakultuuri Arendus- ja koolituskeskuses. Valiti Rahvamajade Juhatajate Esinduskogu viieliikmeline juhatus, kuhu osutus valituks ka Tabivere kultuurijuht Tiina Tegelmann. Oma esimese tööna hakkab esinduskogu välja töötama rahvamajade seadust.

13. juunil toimub Rahvamajade Juhatajate Esinduskogu juhatuse koosolek Tallinnas Pirita Vaba Aja Keskuses, kus koostatakse tööplaan ja valitakse juhatuse esimees.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus