Rahvaloendajate värbamine

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks on plaanis Jõgevamaal palgata ligi poolsada rahvaloendajat, kelle tööaeg algab tuleva aasta 6. veebruaril ja lõpeb 2. aprillil. Lisaks palgatakse 4 – 5 piirkonnajuhti. Nende tööaeg  algab juba tänavu 5. detsembril ja lõpeb tulev aasta 23. aprillil.

Alates 2.juunist saab Statistikaameti veebilehe kaudu anda teada soovist töötada aasta lõpus algaval 2011. aasta rahva ja eluruumide loendusel (REL 2011) piirkonnajuhi, rahvaloendaja või andmetöötluse operaatorina. Kui töökonkursid sügisel välja kuulutatakse, saavad registreerunud e-posti teel meeldetuletuse.

Jõgevamaal on Statistikaameti veebilehe vahendusel töösoovi praeguseks avaldanud juba üle saja inimese. Samaaegselt saab avaldada töösoovi mitmes piirkonnas.

Inimeste huvi rahvaloenduse töökohtade vastu on olnud väga suur. Enim on tuntud huvi rahvaloendaja töökoha vastu, kuid ka rahvaloendajaid juhtivate piirkonnajuhtide ametikohtade vastu on huvi suur. Enim huvilisi on registreerunud Tallinnast ja Harjumaalt, kus ka vajatakse rahvaloenduse läbiviimiseks kõige rohkem töötajaid. Samas paistab huvi rahvaloendusel töötamiseks olevat üle Eesti võrdlemisi suur.

Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järk-järgult palgata üle 2400 inimese ja kuna tegemist on sedavõrd suuremahulise värbamisega, alustasime juba varem loendustööst huvitatud inimeste kontaktide kogumist. Töökonkursi väljakuulutamisel võtame huvilistega otse e-posti teel ühendust. Registreerumine töökohale kandideerimisel eeliseid ei loo, vaid on tähtis, et huvilised head töökohta mööda ei laseks.

Huvist töötada rahvaloenduse mõnel ametikohal saab veebivormi kaudu anda märku kuni töökonkursside väljakuulutamiseni tänavu sügisel. Töökonkursside väljakuulutamisest antakse ka avalikult teada.

Huvi töötada rahvaloendusel piirkonnajuhi, rahvaloendaja või andmetöötluse operaatorina saab registreerida www.REL2011.ee <http://www.rel2011.ee/> rubriigis “Vabad töökohad”. Veebivormil saab märkida huvipakkuva töökoha, tööpiirkonna ja enda kontaktandmed. Konkursi väljakuulutamisel saadetakse registreerunutele e-posti teel meeldetuletus.

Kokku on Statistikaametil REL 2011 läbiviimiseks erinevateks tööperioodideks plaanis värvata üle 2400 inimese: 2200 rahvaloendajat (sh 200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti, 15 ringkonnajuhti, 25 personalitöötajat ja 90 andmetöötluse operaatorit. Kõik tööpakkumised avaldatakse www.REL2011.ee, samast leiab ka ametikohtade lühikirjeldused ja esitatavad nõuded.

Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini.

KRISTO MÄE, Statistikaameti avalike suhete osakonna projektijuht

blog comments powered by Disqus