Rahvaliitlased kogunevad laupäeval Rakkesse

Täna Rakkes peetaval Rahvaliidu kongressil pooldab maakonna otsustest lähtudes enamik delegaate erakonna tegevuse jätkamist Eesti poliitikamaastikul. Erakonna uueks esimeheks valitakse tõenäoliselt  Margo Miljand, kes praegu on erakonna volikogu esimees ja juhib ühtlasi ka Jõgeva maakonnaühendust.

Rahvaliidu volikogu poolt erakonna esimehe kandidaadiks esitatud Margo Miljandi sõnul koguneb Rakkesse kongressile ligi nelisada delegaati. “Kongressil on igal Rahvaliidu liikmel  õigus ja vastutus iseseisvalt otsustada erakonna käekäigu üle.  Kui prognoosida tulemust  erakonna maakonnaühenduste konverentsidel otsustatu valguses, siis enamikes piirkondades on peetud vajalikuks tegevuse jätkamist. Likvideerimist pooldab Lääne-Viru maakonnaühendus,” lisas ta.

Erakonna praegune esimees Rakke vallavanem Andrus Blok on ajalehele  Virumaa Teataja laialiminemist möödapääsmatuks tunnistanud otsust põhjendanud rahapuudusega, mis takistab maakondade büroode ülalpidamist Samuti tunnistas Blok erakonna maine langust.

Mitmed Rahvaliitu kuuluvad jõgevamaalased märkisid, et erakonda oleks tarvis alles hoida ja arendada maaelu ja regionaalpoliitika valuküsimuste lahendamiseks. “Rahvaliit peab alles jääma ka poliitikaelu mitmekesistamiseks. Olukord, kus Riigikokku kuulub vaid neli erakonda, ei tohiks ju igavesti kestma jääda,” tõdes Margo Miljand.

“Usun, et Rahvaliidu paremad ajad tulevad tagasi. Erakond  on tõestanud tahet kaitsta maainimeste huve ja usutavasti on selleks suuteline ka tulevikus,” ütles Rahvaliidu Jõgeva maakonnaühenduse aseesimees Antonina Vahi.  “Ise ma kongressil ei osale, kuid leian, et regionaalpartei on Eesti tasakaalustatud arenguks vajalik,” märkis Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson.

Jõgeva Linna Pensionäride Ühenduse esimees ja meeskoori Mehis president Heino Ilves tunnistas, et läheb kongressile üsna murelike mõtetega. “Rahvaliidu maine tõusuks tuleb väga palju vaeva näha ja äärmiselt oluline on selleks soov ühisteks jõupingutusteks erakonnas,” lisas ta.

Teadolevalt esineb kongressil kõnega ka Rahvaliidu auesimees president Arnold Rüütel.  

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus