Rahvaliit viib tööpuuduse leevendamise arutelu Riigikogusse

Rahvaliidu fraktsioon esitas Riigikogu juhatusele taotluse algatada 11. märtsi Riigikogu istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu “Töökohtade loomine – kriisist väljumise põhiküsimus”.

11. jaanuaril kogunenud Rahvaliidu volikogu tegi Riigikogu Rahvaliidu fraktsioonile ülesandeks algatada tööpuuduse arutelu Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena.

Volikogu leidis, et üha süvenev tööpuudus ähvardab riiki sotsiaalse katastroofiga, seab kahtluse alla Eesti majanduse jätkusuutlikkuse ning võib tuua pikaajalise seisaku Eesti ühiskonna arengus.

Riigikogu peab olema töökohtade loomise teemalise arutelu algataja, sest praegune vähemusvalitsus on oma hilinenud otsustega näidanud suutmatust seda teha. Rahvaliit kutsub kõiki erakondi üles pakkuma riiklikul tasemel rakendatavaid meetmeid, mis aitaksid leevendada tööpuudust ning sellest tingitud sotsiaalseid probleeme. Rahvaliidu poliitikatoimkonnad on tööle asunud ja Rahvaliit pakub kindlasti välja oma ettepanekud kriisi lahendamiseks.

Olukord Eesti tööjõuturul ei parane iseenesest. IRLi lubadus luua 50 000 uut töökohta on jäänud sõnakõlksuks, Reformierakonna kavandatud “seitse sammu” majanduse elavdamiseks on osutunud tagasiminekuks. Selle asemel et astuda radikaalseid samme ettevõtluskeskkonna parandamiseks ning väikeettevõtluse ja eraalgatuse kaudu soodustada uute töökohtade loomist, on valitsus kärpepoliitikaga ning tarbimismaksude tõstmisega kriisi ja tööpuudust veelgi süvendanud. 

Töö on kaotanud juba peaaegu iga seitsmes inimene ja nii puudutab see juba kõiki perekondi. Ja näiteks noorte kõrge tööpuudus võib kujundada nn heitunute põlvkonna, kes enam ei loodagi tööd leida.

Kasvav tööpuudus kahjustab Eesti rahvusvahelist mainet. Ajal, kui teised riigid püüavad tööpuudusest igal võimalikul moel jagu saada, ei tohi meiegi istuda, käed rüpes. Isegi IMFi raport peab vajalikuks eraldada riigieelarvest rohkem raha oluliste avalike teenuste osutamiseks, sh sotsiaaltoetusteks.

Ootan Riigikogus nendel teemadel sisulist ja viljakat arutelu.

KAREL RÜÜTLI, Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni esimees

blog comments powered by Disqus