Rahvaliit plaanib Jõgeva linnapea umbusaldamist

Koalitsioonipartneritele saadetud kirjas märkis Rahvaliit, et tänavu 16. mail võttis Jõgeva linnavalitsus vastu koolide krundi detailplaneeringu.

“Linna üldplaneeringuga on kogu Jõgeva linn tiheasustusala, kus detailplaneering on kohustuslik. Probleem tekib sellest, et uue staadioni projekteerimiseks välja antud projekteerimistingimustel ei ole õiguslikku alust. Nimelt on Jõgeva linna ehitusmääruse järgi projekteerimise aluseks detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailpla-neeringu olemasolu ja linnavalitsuse poolt väljastatud ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused.

Lõpuks telliti detailplaneering füüsilisest isikust ettevõtja Anne Ördi käest, kuid vähempakkumine linnale võimalikult soodsa lepingu saamiseks jäeti korraldamata. Asja muudab veelgi probleemsemaks see, et füüsilisest isikust ettevõtja Anne Örd on samaaegselt linnavalitsuse ametnik, kes otseselt koordineerib planeeringutega seotud tegevust.

Meie hinnangul on niisuguse korruptsioonihõngulise tehingu korraldamine lubamatu,” kirjutas Vahur.
Plaani järgi peaks järgmine Jõgeva linnavolikogu istung toimuma 30. juunil, võimalik, et linnapea umbusaldamine tuleb päevakorda varem.

21-liikmeline Jõgeva Linnavolikogus on Isamaaliidul 6 kohta, Reformierakonnal 5 kohta, Rahvaliidul 5 kohta, Keskerakonnal 4 kohta (nimekirjas kandideerinud Olavi Annuk on erakonnast lahkunud ja volikogu liikmena sõltumatu), ning Res Publical 1 koht.

2002. aasta 28. oktoobril sõlmisid koalitsioonilepingu Reformierakond, Rahvaliit ja Keskerakond.
Koalitsioon koguneb umbusaldusavaldust arutama esmaspäeval, 23. mail.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus