Rahvaliit kutsub mitte toetama omavalitsuste sundliitmist

Rahvaliit peab kahetsusväärseks, et IRL küsib seisukohta vaid koalitsioonierakondadelt, jättes kaasamata opositsiooni, omavalitsused ning kodanikuliikumised.

Rahvaliidu hinnangul on omavalitsuste sundliitmise kava väga ohtlik samm kodanikuühiskonna põhimõtetest kaugenemise suunas. Võimalik liitumine saab olla vaid vabatahtlik ning peab tuginema kohalike elanike soovile.

Omavalitsuste liitmise tahe peab tulema altpoolt ülespoole, mitte vastupidi.

Käesoleval sajandil peaks nii pikaajaliste ja laia mõjuga reformide läbiviimine eeldama laiapõhjalist arutelu ning eeltööd. Seni on liitmist põhjendatud vaid kokkuhoiu vajadusega, kuid sellekohast uuringut ei ole teostatud.

Rahvaliidu hinnangul peavad kohalikud volikogud esmalt koostama liitumise mõjude analüüsi, mille põhjal toimuvad avalikud arutelud, mis on aluseks rahvahääletusele. Rahvahääletuse tulemus annab selge sõnumi konkreetse omavalitsuse liitumise vajalikkusest. Kahjuks on Eesti kiires tempos liikumas tsentraliseeritud otsustamisega riigi suunas, kuid ei ole võimalik, et kõik piirkondi puudutavad otsused tehakse ainult pealinnas. Iseotsustamine ja detsentraliseerimine annab maakondadele täiendavat elujõudu ning tagab Eesti riigi tervikliku ja tasakaalustatud arengu. 

KAJAR LEMBER,

Rahvaliidu peasekretär

blog comments powered by Disqus