Rahvaliit ja Eesti Rahvuslik Liikumine alustasid koostöökõnelusi

Tänavu Rahvaliidu esimeheks valitud Margo Miljandi sõnul vaagisid nad eelmisel nädalavahetusel Viljandimaal Rahvaliidu suvepäevadel koostöövõimalusi Eestimaa Rahvusliku Liikumise juhtidega.

Rahvaliidu juhi sõnul leidsid Rahvaliidu juhatuse liikmed, et neil on olemas ühisosa Eesti Rahvusliku liikumisega ja selle tõestuseks allkirjastati läbirääkimiste tulemusena koostöölepe. Dokumendis on öeldud, et olemasolevad parlamendiparteid on valijast võõrandunud, omavahel kartelli moodustanud ega esinda rahvuslikke huve Eestis. “Tänane majanduslik ja poliitiline olukord on senise eesti rahva tahet eirava valitsemisviisi tulemus. Tarvis on uut, jõulist, rahvuslikku ja alalhoidlikku väärtuspõhist poliitilist jõudu, kes oleks valmis seisma eestluse aadete eest,” on öeldud kahe erakonna koostööleppes. 

Jätkuerakonna kujunemine pikk protsess

“Kui koostööleppe kiidavad heaks Rahvaliidu ja Eesti Rahvusliku Liikumise volikogud ja ka üldkogud, siis võib tekkida Rahvaliidule jätkuerakond. Tekkiv erakond võib saada uue nime, kuid tegemist saab siiski olema jätkuerakonna, mitte uue erakonnaga. Jätkuerakond võtab üle kõik Rahvaliidu senised kohustused ja eesmärgid. Samuti võtab jätkuerakond üle kõik Rahvaliidu liikmed,” rääkis Rahvaliidu esimees, kelle sõnul on jätkuerakonna kujunemine pikemaajaline protsess.

Miljand märkis, et praegu ei saa rääkida ainult regionaalse suunitlusega erakonnast, vaid nüüd tuleb jõuda sellise erakonna kujunemiseni, mis seisab kogu Eesti riigi rahva eest.

Millal võiksid teoks saada  nii Rahvaliidu kui Eesti Rahvusliku Liikumise suurkogud, kus kahe poliitilise jõu ühinemise saatus otsustatakse, seda Margo Miljand täpselt öelda ei osanud. Eestimaa Rahvaliidu korraline kongress peab plaani kohaselt teoks saama järgmisel kevadel. 

Läbirääkimisteni jõuti tänu vahendajale

Eesti Rahvusliku Liikumise juhi Aivar Koitla sõnul tegi talle ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks Rahvaliidu esimees Margo Miljand. Nii nagu elus vahel ikka ette tuleb, sündis kokkulepe tänu ühele Koitla jahimehest sõbrale, kes Põltsamaa jahiseltsi esimehe Margo Miljandiga jahimeeste seltskonnas kokku sattus.

Koitla sõnul asus ta pärast märtsis toimunud Riigikogu valimisi otsima kontakte nende poliitiliste jõudude esindajate ja üksikkandidaatidega, kes jäid parlamendi ukse taha. Ta võttis teiste seas ühendust ka Rahvaliidu juhtkonnaga, kuid Rahvaliidul olid siis taas ees uue esimehe valimised. Seetõttu paluti tal ühendust võtta pärast kongressi, kui uus juht ametisse on astunud.

Nüüd, kus Rahvaliidu ja Eesti Rahvusliku Liikumise juhid olid omavahel kontakti saavutanud, kutsuti kokku mõlema osapoole juhatus ja jõuti ka ühise kokkusaamiseni Rahvaliidu suvepäevadel. Rahvusliku liikumise juhi sõnul läksid nemad Rahvaliidu suvepäevadele viieliikmelise esindusega.

Koitla sõnul püüavad nii Eesti Rahvuslik Liikumine kui ka Rahvaliit läheneda oma liikmetele personaalselt, et anda neile ülevaade käimasolevatest läbirääkimistest. Eesti Rahvusliku liikumise juht usub, et järgmisteks Riigikogu valimisteks on ühine erakond moodustunud ja et ühisjõuna suudetakse valimistel korralik tulemus saada ning Riigikogusse pääseda.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus