Rahvaliidu peakontor kolib Põltsamaale

Laupäeval Rakkes peetud Eestimaa Rahvaliidu 20. kongressil valiti erakonna uueks esimeheks ootuspäraselt Jõgevamaa rahvaliitlaste eestvedaja Margo Miljand, kes senini juhtis ka erakonna volikogu.  Seoses Miljandi elu- ja töökohaga ning ka kulude kokkuhoidmise eesmärgil hakkab Rahvaliidu peakontor nüüdsest  paiknema Põltsamaa kesklinnas Kesk tänav 2 asuva ärihoone (Majandusühistu maja) teisel korrusel.

Kongressil vastu võetud poliitilises seisukohas seatakse eesmärgiks edukas osalemine 2013. aasta kohalike volikogude valimistel ja valmistumine järgmisteks Riigikogu valimisteks. Pikemas perspektiivis peetakse oluliseks võitlust rahvuskultuuri, eestluse elujõu ja eestimaise majanduse püsimajäämise eest.

Möödunud aasta novembrist Rahvaliitu juhtinud Rakke vallavanem Andrus Blok teatas, et seoses erakonna väljajäämisega Riigikogust soovib ta end selle juhtimisest taandada.

“Eestis oli kolm omavalitsust, mille elanikud eelistasid valimistel Rahvaliitu. Need on Rakke, Lohusuu ja Pala vald,” ütles Blok valimistulemusi analüüsides. 

Erakonnatööd tuleb teha tasuta

Silmapaistva häälteenamusega  Rahvaliidu esimeheks valitud Margo Miljand analüüsis erakonna hetkeolukorda ja kõneles lähiaja ülesannetest. “See, et Rahvaliit seekord Riigikokku ei pääsenud, ei tähenda veel erakonna jäädavat madalseisu. Kirjandusestki on ju teada, et kord on Piibeleht peal ja Vestmann all ning ka vastupidi.

Praegu on väga oluline stimuleerida iga meie liiget, kes on valmis erakonna käekäigu huvides mõtlema ja tegutsema. Eesmärgiks tuleb seada seniste positsioonide hoidmine ja uute võitmine 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel ja juba praegu on õige aeg alustada ettevalmistusi järgmisteks Riigikogu valimisteks,” lisas ta.

Miljandi sõnul suudab Rahvaliit täita oma senised rahalised kohustused, mis on 25 000 eurot. “Erakonnatööd tuleb  lähiajal teha  peamiselt tasuta, kuid mittetulundusühinguna ei peagi erakond olema raha teenimise koht. Kindlasti on sobiv tasuta tegutseda praegu kestval Euroopa Liidu vabatahtliku tegevuse aastal.”

Margo Miljand on omandanud Olustvere Sovhoostehnikumis agronoomikutse ning jätkab õpinguid Eesti Maaülikoolis majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal. Miljand juhib Põltsamaa jahiseltsi ning kuulub Põltsamaa vallavolikogusse, kus ta on sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees ning haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees. Ta on olnud  kodukandis mitmete noorsooprojektide eestvedaja, on Esku külaseltsi asutajaliige ning Tartu Maakohtu rahvakohtunik alates 2005. aastast.

Margo Miljand on abielus, peres kasvab kolm tütart ja poeg. 

Tahe edasi minna

Kongressil võeti vastu otsus Rahvaliidu poliitilistest seisukohtadest ja eesmärkidest, mille tekst valmis erakonnast sisepingete tõttu lahkunud, kuid  nüüdseks Rahvaliiduga taas ühinenud poliitiku ja teadlase Arvo Sirendi eestvedamisel. Folklorist Ingrid Rüütli  ettepanekul määratleti erakonna tegevussuundadeks ka rahvuskultuuri, eestluse elujõu ja eestimaise majanduse püsimajäämine. Ingrid Rüütel soovitas erakonna sihtide väljatöötamisse ja propageerimisse tõhusamalt kaasata ka Rahvaliitu kuuluvaid oma valdkonna võimekaid spetsialiste. Oma sõnavõtus ja mitmes arvamuseavalduses väljendas usku Rahvaliidu püsimajäämisse ja uude tõusu ka erakonna auesimees president Arnold Rüütel        

“Rahvaliidu asutajaliikmena olen erakonnale truuks jäänud nii parematel kui ka halvematel aegadel. Olin valmis jääma ka “viimaste mohikaanlaste” hulka, kuid kongress tõestas, et erakonnal on jõudu ja tahet edasi minna,” ütles Jaan Sutt Pajusi vallast.

Rahvaliidu kongressil valiti erakonnale kolm aseesimeest:  Arno Sild, Siimu Loogma ja Enn Braun. Erakonna 11-liikmelisse juhatusse kuuluvad peale esimehe ja aseesimeeste veel Kai Tennosaar, Agne Kalson, Enn Sarv, Jaan Sild, Rein Tölp, Raivo Põldaru ja Oliver Vilba.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus