Rahvaliidu missioon ei ole veel lõppenud

Praegusel ajahetkel vajab Eesti Rahvaliidu tasakaalustatud lähenemist sotsiaal- ja majanduspoliitikale rohkem kui kunagi varem. Laupäeval Ida-Virumaal toimunud Rahvaliidu maakonnaühenduse konverentsil tõdeti, et Rahvaliidu missioon ei ole veel lõppenud.

Praegu on Rahvaliitu vaja rohkem kui kunagi varem. Kohalike omavalitsuste, põllumeeste, metsameeste ja väikeettevõtjate probleemid majandusliku surutise tingimustes on oluliselt teravnenud. Elluviimist vajavad Rahvaliidu kui sotsiaalselt hooliva erakonna tasakaalukad ideed, mis kindlasti aitaks leevendada suurt tööpuudust, ebapiisavat meditsiinilist teenindamist ja sotsiaalmajandusliku surutisega kaasnevat stressi elanikkonnas.

 Kuna riigis on tekitatud olukord, kus meetodil “eesmärk pühitseb abinõu”, on esiplaanile seatud euro saavutamine ükskõik millise hinnaga, põhjustatakse sellega vaid sotsiaalse kriisi süvenemist.

Kasutades üldist segadust riigis, on valitsus plaanitsemas eesti rahva ühisvara – Eesti Energia – erastamist börsile viimise kaudu. Ühe korra on Rahvaliit eesti rahvale Eesti Energia ja sellega koos miljardeid kroone varandust juba päästnud. On ilmne, et Rahvaliidul tuleb veelkord asuda selle vara kaitsele. Eesti Telekomi poolsalajane kiirmüük Telia Sonerale on tõestuseks, et see valitsus ei kohku tagasi ükskõik millise teo ees.

Eesti Energia börsile minek tekitaks surve energiahindade tõusuks, mis vähendaks oluliselt Eesti tööstussektori ja kodumajapidamiste konkurentsivõimet. Olen sügavalt veendunud, et Eesti Energia rahapuuduse leevendamiseks sobib väga edukalt võlakirjade emissioon kohalikele elanikele. Olen kindel, et isamaaliselt (mitte segi ajada IRL-i ja Mart Laariga) meelestatud eesti elanikud usuvad Eesti majandusse, meie energeetilisse sõltumatusesse ja on valmis sellesse panustama.

Olukorras, kus valitsus on vähendanud kohalike omavalitsuste tulubaasi miljardites kroonides, ei ole Rahvaliidu kõrval teist jõudu, kes oleks kohalikes omavalitsustes nii suure rahva usalduse pälvinud. Selles olukorras olen veendunud, et Rahvaliidu missioon vajab jätkamist ning kõik katsed Rahvaliitu lõhestada või tükeldada, viivad veelgi suuremale regionaalse ja sotsiaalse tasakaalustamatuse süvenemisele.

iii

VILLU REILJAN, Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni liige

blog comments powered by Disqus