Rahvaliidu juht Mai Treial loodab, et erakonna Riigikogu fraktsioon jätkab

 

Rahvaliidu ajutiseks juhiks valitud Mai Treial loodab, et erakonna Riigikogu fraktsioon jätkab praeguse parlamendikoosseisu  volituste lõpuni. Fraktsioon arutab edasist tegevust uue nädala algul.

Esmaspäeval said Riigikogus uuesti kokku Rahvaliidu fraktsiooni liikmed. Milline oli meeleolu, arvestades Jaan Õunapuu saamist Riigikogu asendusliikmeks?

Ma loodan, et fraktsioon jääb püsima ning säilitatakse ühtne tegevus selle Riigikogu volituste lõpuni. Usun, et see oleks fraktsiooni liikmete poolt aus käitumine valijate ees. Fraktsioon arutab edasist tegevust uue nädala alguses peetaval koosolekul. Loodan, et otsustamist ei lükata sügisesse, see poleks eetiline käitumine. Kui jätkatakse ühtse fraktsioonina, mis viib ellu Rahvaliidu poliitikat, siis tuleb seda teha koosseisu lõpuni, mitte otsustamist mõne kuu võrra edasi lükates. 

Kas Teie eelnevast vastusest võib välja lugeda, et Te ei kandideeri igal juhul erakonna esimeheks, või kaaluksite, siiski seda varianti, kui tehakse ettepanek?

Meil on mitmeid kandidaate, kes suudavad Rahvaliidu poliitikat edukalt ellu viia ning maarahva eest seista. 

Kuivõrd on Rahvaliidus arutlusel olnud Arvo Sirendi kandideerimine erakonna esimeheks ja kas Sirendi on oma nõusoleku andnud?

Arvo Sirendi on suurte kogemustega poliitik. Arvo Sirendi on varem avalikkusele kinnitanud, et esimeheks ta kongressil ei kandideeri. Samas on Sirendi nõu ja jõuga abiks, et tuua selgelt välja Rahvaliidu sõnum ja viia see maarahvani. 

Võimalike variantidena on räägitud ka tuntud ettevõtjate Raimo Kägo ja Rein Kilgi kandideerimisest. Kas nende isikutega on peetud ka läbirääkimisi? 

Isiklikult pole selliste läbirääkimiste juures olnud, mistõttu ei saa seda kuidagi kommenteerida. 

Kas erakonna esimehe kandidaadid selguvad Teie arvates enne erakorralist kongressi või võib tulla üllatusi ka kongressil?

Erakonna esimehe kandidaate esitavad maakonnaühendused. Lisaks saab kandidaate esitada ka kongressil. 

Te olete jurist. Kas olete Villu Reiljani süüdimõistvat otsust ka juristi pilguga analüüsinud?

Otsus on ootamatu. Aivar Pilv on kinnitanud, et esitab kaebuse Euroopa inimõiguste kohtusse.

Tegemist on üsna erilise juhtumiga, kus otseste tõendite puudumisel on tehtud süüdimõistev otsus. Ma austan kohtuotsust ja arvan, et iga inimene teeb oma otsuse ise. Minu isiklik veendumus on, et Villu Reiljan ei ole neid tegusid toime pannud, milles teda süüdistatakse. Meie kodukoha rahvas, kes teab ja tunneb Reiljanit kõige enam, on avalikkusele oma seisukohta ka väljendanud. 

On Teil teada, kui palju liikmeid on viimasel ajal Rahvaliidust lahkunud, sealhulgas Jõgevamaal? Millistest maakondadest on erakonnast lahkujaid rohkem?

Olen teadlik vaid üksikutest lahkumistest. Ma mõistan neid, kes on leidnud, et nende maailmavaade on lähedane sotsiaaldemokraatiale. Need, kes usuvad Rahvaliitu, kellele on omased rahvuslik-konservatiivsed väärtused ja kes leiavad, et Eesti vajab hoolivat ning kogu Eesti eest seisvat regionaalerakonda, kes oleks tasakaalustav jõud parem- ja vasakerakondade vahel, jätkavad Rahvaliidus. 

Missugused on praegu Teie suuremad ja kiireloomulisemad tööd Eestimaa Rahvaliidu esimehe kohusetäitjana ning kuivõrd mõjutab tööd kauaaegse erakonna esimehe süüdimõistmine Riigikohtus?

ohtu otsus mõjutab erkonna tööd kindlasti. Me läheme erakonnaga edasi, Rahvaliit jätkab. Villu Reiljan ja tema meeskond ehk meie, rahvaliitlased, oleme loonud ainulaadse, suure ja toimiva erakonna. Me hoiame seda, mis on loodud, et seista maainimeste ja maaelu eest. Ma usun, et rahvaliitlased hoiavad täna enam kokku kui kunagi varem. 

Kuidas suhtute võimalikku ettepanekusse  kandideerida järgmisel erakorralisel kongressil erakonna esimeheks?

See on suur usaldus, kuid ka suur vastutus. Ma arvan, et mõnel teisel ametikohal tegutsedes saan erakonna esimehe tööle anda tuge ja jõudu mitmel erineval viisil. 

Missugune poliitikutüüp peaks üldse  praegu olema Rahvaliidu esimees?

Eelkõige peab ta olema inimene, kes soovib Rahvaliidu programmilisi põhimõtteid ellu viia ning pühendab kogu energia selleks, et elu oleks elamisväärne kõigis Eestimaa paigus. Rahvaliit vajab juhti, kes mõistab maainimest, kes ei pea paljuks minna rahva sekka. 

Kas suhtlete praegu erakonnakaaslastega, kes olid eestvedajad Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ühinemisel ja kellest mitmed juba selle erakonnaga ühinenud? 

Tänaseks on teada mõne inimese otsusest liituda Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Ma mõistan neid, kes on teinud valiku, ma austan nende otsust, kui nad lahkuvad Rahvaliidust. Tundes rahvaliitlasi, usun, et need, kellele on oluline maarahva käekäik, jätkavad Rahvaliidus. Me oleme koos kogenud suuri võite ja kaotusi, jagades seda üksteisega. Tean, et üheskoos suudame tulla taas tagasi ka tugeva ja arvestatava erakonnana. 

Villu Reiljan on esitanud avalduse Rahvaliidust lahkumiseks. Kas teoreetiliselt võib olla võimalik, et palutakse tema kui kauaaegse poliitiku erakonda jäämist ja muudetakse selle põhikirja?

Rahvaliidu pikaajaline esimees Villu Reiljan tõi minu kätte avalduse ning astus välja erakonnast, mille ta ise lõi. Me austame tema otsust. 

Kui Villu Reiljan soovib, kas võib ta Rahvaliidu üritustel osaleda külalisena või olla näiteks toetajaliige?

Iga pikaajaline juht jätab oma tööga maha palju õnnestumisi, mälestusi, töörõõme… Villu Reiljan jättis meile suure ja toimiva erakonna, meie ülesanne on seda hoida. Reiljan jättis oma tööga ka Eesti rahvale elektrijaamad, mida kavatseti odavalt välismaalastele müüa, ministrina suutis Eestile tuua suurimad eurotoetused, mis läksid keskkonnasektorisse. Neid näiteid on palju, kus tema tegevuse vilju saab rahvas ka täna tunda. 

Keda peate üldse oma paremateks mõttekaaslasteks Rahvaliidus, kellega n-ö luurele” läheksite?

Neid on palju, tõstes esile vaid mõned, teeksin liiga väga paljudele, kellega oleme aastaid õlg õla kõrval toimetanud. Need on rahvaliitlased, kellega oleme pika aja jooksul olnud koos, kui meid on saatnud edu või tagasilöögid. Oleme olnud nii presidendi- kui ka valitsuspartei. Suutnud koos vastu võtta otsuseid, millega oleme andnud olulise panuse tasakaalustatud Eesti arengusse. Ka keerulistel aegadel suutsime olla toeks põllumeestele ja oleme andnud olulise panuse omavalitsuste arengusse nii toetusi suurendades kui ka tegusate omavalitsusjuhtide abil. 

Kui kaua kestavad Sarneti volitused erakonna peasekretärina ja kes saab need lõpetada?

Peasekretäri kinnitab ja vabastab ametist erakonna juhatus erakonna esimehe ettepanekul. 

Millal võiks Rahvaliit alustada oma seisukohtade ja kavatsuste tutvustamist järgmisteks Riigikogu valimisteks ja millal otsustatakse, kes on kandideerimisel esinumbrid?

Pole ju vaja midagi uut välja mõelda, meil on erakond, on programm Hooliv Eesti”, on töö Riigikogus. Tuleb jätkata seda tööd. Kahjuks tuleb tõdeda, et Rahvaliidu töös on olnud kolm aastat mitte lihtsalt seisakut, vaid  tagasiminekut.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus