Rahvaarv peab suurenema

“Saagu meid palju ja elagem kaua? ? just  sellise pealkirja alla koondasime oma kava aastateks 2007 ? 2011. Kava kajastab Reformierakonna perepoliitikat ja rahvastikuproblemaatikat. Peame suurimaks väljakutseks, et lähiaastatel pöördub iive Eestimaal positiivsuse poole, et sünniks rohkem lapsi, kindlasti rohkem, kui meil inimesi maist teekonda lõpetab. Vanemahüvitise idee ja selle elluviimine on olnud väga edukas, noored lapsevanemad tunnevad tuge ja kindlust, nad on vabamad planeerima perekonda ning teavad, et riigile ei ole nende käekäik ükskõik.

Eesti rikkuse kasv lubab kavandada selles valdkonnas aastate eest unelmatena näinud samme. Meie erakonna kindel tahe on pikendada vanemahüvitise maksmist lapse 1,5 aastaseks saamiseni, alates kolmandast lapsest maksta pooleteisekordset, alates neljandast lapsest kahekordset vanemahüvitist. Riik algab täisväärtuslikust perekonnast. Tugevdamaks ja tähtsustamaks isa rolli, tahame kaotada  sellest seadusest pügala, mis ei luba isal olla lapse esimestel elukuudel vanemahüvitise saaja. Ja juhul, kui kurg ei taha ega taha oma kohust täita, soovime kümnekordistada raha vahenditele, mis lubaksid ka neil tublidel naistel ja  meestel nautida lapserõõmu ? riik suurendab kunstliku viljastamise kulude kompensatsiooni.

Eestis on ligi 40 000 üksikvanemat, kellel oma õiguste eest võitlemisele palju aega kulub. Tahame muuta kõikvõimalike toetuste saamise lihtsamaks ning suurendada riiklikku sundi nende isikute suhtes, kes oma vanemlikest kohustustest kõrvale hoiavad või seda üldse ignoreerivad.

Laps on õnnelikult sündinud ja nüüd küsite kindlasti, mis edasi saab, kas vanemad jäävad oma silmarõõmuga üksi. Ei, ei jää kindlasti. Minu enese salaunistus on: igale lapsele põhjendatud riigitugi sünnist kuni esimese palgapäevani. Täna on Eesti nii rikas, et saame planeerida kõikvõimalikke peretoetuste ja lastele mõeldud arengurahade suurenemist noore 18-aastaseks saamiseni.

Paljud meie lapsed peavad ühel või teisel põhjusel kasvama hooldusperedes. Riigipoolne abi on sellele tublile perele täna 900 krooni kuus. Meie soov on suurendada see 3000 kroonini ehk võrdseks lastekodus kasvava noore reaalsete kuludega. Ka laste päevahoiu osas ei ole kõiki võimalusi kasutatud. Julgen siinkohal küsida, mille taga on kinni riigi ja erasektori koostöö, kas probleem on riigipoolses usaldamatuses vahendite kasutamise üle, ettevõtmisjulguse puuduses või muus. Millepoolest on tubli ja kõigi poolt lugupeetud külatädi Maali halvem kui kõrgelt haritud lasteaednik?

Nüüd tahaks kirjutada lastest ja huvialaringidest, trennidest ja muudest tegevustest, mis hoiaks avasilmseid, uudishimulikke ja vahel ka riskialdis noori võimalikult kaua eemal elu pahupoolest. Olen oma teadliku poliitikuelu jooksul tegelenud selle küsimusega, missugused on laste tegevusvalikud pärast koolitundide lõppu? Kümme aastat tagasi oli mäletatavasti vaid vähestel lastel võimalus veeta osa tunde päevast kaunite kunstide või spordi maailmas. Reeglina pakkus neile ajaviidet “tänavatarkuste? kogumine. Kurvad ajad olid. Vaatasime Tallinna linnavalitsuse ja nende võimaluste poole ? jumal, millest te räägite, oli vastus. Palju kodutuid, 75% linlastest tuleb vaevu enesega toime. Probleemid puhta kraanivee ja kanalisatsiooniga, teed nagu sõjaajal? Kuid ei me matnud mõtet ja näe, aastaid hiljem oli Tartu linn see, kes mõistis tulevikku suunatud investeeringu vajadust ja leidis esimesena, alul küll arglikult, vahendeid laste huvialaseks tegevuseks. Mõni aasta hiljem tuli Tallinn riburada abilinnapea Rein Langi vedamisel järele. Ja uskumatu, kuid täna kirjutab Reformierakond oma perepoliitika teesides üleriigilisest ringirahast igale 7-18-aastasele noorele, sõltumata sellest kas ta elab Palamusel, Rõngus või Kuressaares.

Eestimaa vajab enesega toime tulevat, laia silmaringiga ning tervet kodanikku ja alusmüür laotakse sellele lapsepõlves. Ükskõik missugusest perest, kui rikkast suguvõsast ja missuguseid tõekspidamisi omaks pidavast kogukonnast Eestimaal sündinud laps ka ei oleks, väärib ta ema – isa kõrval ka oma riigi suurt tähelepanu ja igakülgset hoolt.

TARMO LEINATAMM,

Riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus