Rahuleping küünlapäeval

Täna on küünlapäev, mis täisverd talvel nagu tänavu ikka külm on olnud. Samas ütleb rahvatarkus, et küünlapäevast saati pelgab kõrs juba lund, mis tähendab, et päikesel on nii suur jõud, et lume kõrte ja tumedamate oksaraokeste ümbert keskpäeval sulatab. Seesama iga päevaga väge juurde saav päike meelitab juba katuseräästasse purikadki, mis majasoojustaja lohakusest ei tule – küünlapäevast alates jookseb talve teine silm vett.

Päikseline küünlapäev lubab kuiva heinaaega ja head viljasaaki, teati vanasti

Juba mitukümmend aastat on meil taas õigus rääkida ka Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud rahvusvahelisest  lepingust, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.

Tartu rahulepingule kirjutati alla 2. veebruaril 1920. 

Vanasti valati küünlapäeval ka uusi küünlaid. Meil seda tarvis teha pole — mine vaid poodi ja vali. Küll aga võiksime täna õhtul süüdata ühe küünla nende mälestuseks, kes tol kaugel ajal selle eest hea seisid, väitlesid, võitlesid ja ka elu jätsid, et see meile praegugi nii oluline dokument 92 aasta eest allkirjastati. 

2. veebruar 2012

blog comments powered by Disqus