Rahata Elistvere loomapark läheb RMK hoole alla

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tegi neljapäeval MTÜ-le Eesti Metsaselts ettepaneku anda Elistvere loomapark üle RMK-le. MTÜ Eesti Metsaselts president Kaupo Ilmet ütles, et tegemist on igati teretulnud lahendusega.

Ilmeti sõnul on reaalne loomapark RMK-le üle anda kõige varem 1. juuliks. “Korrektse ülemineku korraldamine võtab kindlasti aega, varem ei jõua. Kui üleminek jääb ka 1. oktoobriks, pole veel hullu,” lisas ta.

Elistvere Loomapargi perenaise Asta Sarve hinnangul on pargi üleminek Riigimetsa Majandamise Keskusele parim lahendus.

Lubatud raha seni saamata

“Siis peaksid lahenema meie rahaprobleemid ja töö saaks normaalselt jätkuda. Mis aga praegu meele mustaks teeb, on see lõputu jutt riigilt saadava nn katuseraha ümber. Ikka mainib press seda 300 000, mis tänu Villu Reiljani ja Mai Treiali vastutulekule meile eraldatakse, kuid märts saab varsti läbi ja me pole sellest rahast sentigi näinud. Probleemi on püüdnud lahendada ja keskkonnaministeeriumiga suhelda metsaseltsi juhatus, kuid leping raha eraldamiseks on ministeeriumi justkui jäädavalt kadunud. Ikka lubatakse seda allkirjastamiseks saata, kuid ? raha ei ole!” nentis Sarv.

Metsaseltsi asepresident Heiki Hepner ütles, et lubatud 300 000 kroonist olnuks loomapargil tänavu esimeses kvartalis kindlasti vaja 150 000 krooni.

Sarve kinnitusel on loomapark saanud märtsis piletiraha juba üle 20 000 krooni. “Kui arvestada, et kevad läheneb ning ilmad paranevad ja kuu pole veel lõppenud, tuleb meie piletitulu märtsis 34 000- 35 000. Jaanuaris-veebruaris oli aga külastajaid märksa vähem. Meid mõjutab ilm. Kui ikka päikest pole ja lörtsi pidevalt kaela sajab, käiakse siin vähem.”

Elavad vanast rasvast

Heinad ja juurvili on sügisel varutud, kuid kõige kallim on liha,  mida käiakse ostmas Tartus asuvast külmhoonest. Närilistemaja on elektriküttel, ka valgustusele kulub. Ja töötajate palgad tuleb maksta. “Kui me praegu ei oleks metsaseltsi hallata, ei kujuta ette, mis saaks. Sest nemad on meile vajalikud summad eraldanud ? oma teiste tulude arvelt,” lisas Sarv.

Töökohad peavad säilima

Ilmeti hinnangul peab üleminek olema korrektselt korraldatud. “Metsaselts on huvitatud loomapargi töötajate töökohtade säilimisest,” märkis ta. “Meie selts on omavalitsuste ja riigi toel välja kujundanud tõelise turismiobjekti, meie soov on seda parki säilitada aastakümneteks,” lisas metsaseltsi asepresident Heiki Hepner.

Tema sõnul arutab seltsi juhatus loomapargi RMKle üleandmist 4. aprillil.

Pargi tegevus peab olema määratletud arengukavaga ja rahakasutus läbipaistev, rõhutas RMK.

“Sihipäraseks arenguks vajab park läbimõeldud juhtimist ja stabiilset rahastamist. Pargi tegevused saavad eesmärgistatud, koostatakse arengukava ning sellest lähtuv tegevusplaan,” kinnitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Elistvere loomapargi ja RMK loodushariduslike tegevuste sidumisel saame pakkuda mitmekesisemat loodusharidust ning täita sellega ka RMK uues juhtimisstruktuuris püstitatud eesmärke nimetatud valdkonnas,” selgitas Kallas.

RMK ja Elistvere loomapargi koostöö loodusõppeprogrammide läbiviimisel on kestnud juba pea kümme aastat.

Elistvere loomapark sai alguse kümme aastat tagasi ja algselt rajati see loomade turvakodu põhimõttel. Parki toodi abi vajavad metsloomad, et need terveks ravida ja võimalikult looduslikus keskkonnas hoida. Eeskujuks olid samalaadsed loomapargid Saksamaal, Rootsis jt Euroopa maades.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38 protsenti Eesti metsadest.

HELVE LAASIK
KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus