Rahast peab tulu tõusma rahvale

See raha kulutatakse kõik inimeste hüvanguks. Sotsiaalmaksu ülelaekumise arvel saab haigekassa juba tänavu  eelnevalt tekitatud augu katteks lisaks ligi 440 miljonit krooni ja järgmisel aastal täiendavalt 470 miljonit krooni.

Pensionikindlustus saab tänavu juurde ligi 508 miljonit esimesse sambasse ja pea 100 miljonit teise sambasse ning järgmisel aastal võrreldes varasema prognoosiga täiendavalt 610 miljonit krooni.

Täna on näha, et tegelikkuses kujunebki sotsiaalmaksu heast laekumisest peamine katteallikas selleks, et tõsta keskmine vanaduspension 3000 kroonile. Veel mõni aeg tagasi ennustas Rahandusministeerium, et pensionireservid ammenduvad järgmisel aastal ja eelmise rahandusministriga jätkates olekski tõenäoliselt ammendunud. Nüüd võib tõdeda, et enam seda muret ei ole, kardetud miinuse asemel kandub 2007. aastasse edasi 530 miljoni krooni suurune reserv.

Suurendatakse ka kohalike omavalitsuste tulusid. Seaduse järgi suureneb üksikisiku tulult omavalitsustele eraldatav summa 11,8 protsendile. Suure arenguhüppe teevad ka investeeringud kohalike teede remondiks, kus summa suureneb 117 miljonilt 265 miljonile. Samuti suureneb järgmisel aastal omavalitsuste tasandusfond ning lisaks sellele on täna juba valitsuse poolt heakskiidetud 50 miljoni krooni eraldamine raskustes olevate omavalitsuste toetamiseks.

Paljud omavalitsused on jäänud Eesti Vabariigi algusaastatel võetud kohustuste likvideerimisega hätta ja seetõttu ongi nüüd võimalus kõige probleemsemaid aidata. Rahandusministeerium aitab siinkohal vajadusel kaasa saneerimiskavade koostamisel, mille tulemusel peaks olema selge abi vajadus ja võimalused.

Kõik see näitab, et inimese esiplaanile seadmine on kasulik nii inimesele kui majandusele, samas kui raha kummardamisest võidavad vaid rahamehed.

KAJAR LEMBER,
Rahandusministri nõunik,
Rahvaliit

blog comments powered by Disqus