Rahandusminister toetab Kesk-Peipsi sadamate rajamist

Jõgeva maavanem Aivar Kokk ja Peipsi äärsete omavalitsuste juhid tutvustasid eile hommikul Mustveed külastanud rahandusminister Ivari Padarile Kesk-Peipsi sadama rajamisplaani.

“Reaalset ehitusraha praegu pole, kuid Euroopa Liidu struktuuritoetuste uue programmperioodi vahenditest on võimalik rahastada nii Omedu jahisadama kui Mustvee reisisadama ehitust,? rääkis maavanem.

Ainsaks takistuseks EASile projektide esitamisel on omafinantseeringu puudumine. Mustvee linnale ja Kasepää vallale käib kaasrahastamine üle jõu. Kuigi on peetud ka läbirääkimisi erainvestoritega, eelistavad viimased valmissadamaid.

Saare vallavanem Jüri Morozov lisas, et tegemist pole pelgalt Mustveed ja Kasepääd puudutava projektiga. “Sadama ja infrastruktuuri areng loob eeldused kogu piirkonna majanduslikuks edasiminekuks,? lausus ta.

Riigipoolne tähelepanu ja rahaline toetus on positiivseks signaaliks ka erainvestoritele, kelle abi vajatakse sadamate valmimisel ja hilisemal käigushoidmisel, oli Jõgeva maavanema ning omavalitsusjuhtide sõnum rahandusminister Ivari Padarile.

“See on ainult aja küsimus, millal siin vajalik sadam kerkib ning majanduselu ja inimeste heaolu paranema hakkab,? ütles Ivari Padar Mustvees Peipsi kaldal seistes.

“Selge, et Peipsi järv on tarvis riigile avada ja seda saaks teha just Mustveesse ja Omedusse rajatavate sadamate kaudu. Iseasi on aga, kui ruttu neid väärt mõtteid realiseerida saab ja missuguses tempos suudab riik sadamaprojekti elluviimisele appi tulla,” märkis ta.

Ivari Padari sõnul tuleks Peipsi sadamate ehitamist käsitleda võimalikult erinevates arengukavades. “Nii tuleks Peipsi piirkonna arengut käsitleda majandusministeeriumi arengukavas. Kui rääkida rahandusministeeriumi rollist, siis rahandusminister saab igale ministeeriumile anda kätte võimalused, milliste ressurssidega midagi teha saab. Haruministeeriumide asi on teha ressursside piires omad otsused. Ühtlasi oleks rahandusministeeriumil tarvis teada, mis on ühe või teise tegevuse sisu.”

Mustvee linnapea Mati Kepp märkis, et rahandusministri seisukoht annab põhjust optimismiks. “Kindlasti on tarvis ka jõgevamaalastel endil leida võimalikult erinevaid investeeringuid sadama ehitamiseks. Sadamate valmimine tooks aga Mustveesse veelgi uusi investeeringud. Nii tekiks tugev sotsiaal-majanduslik pinnas, mis võiks tulevikus anda impulsi uue tugeva omavalitsuse loomiseks Peipsi piirkonda.”

JAAN LUKAS
ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus