Rahandusministeeriumi talitused külastasid Jõgevamaad

Teisipäeva hommikul külastasid Palamuse teenusekeskust rahandusministeeriumi lõuna regiooni talituste juhid Jõgevalt, Tartust, Viljandist, Valgast, Võrust ja Põlvast, et arutada kogukonnakeskuste rolli ja piirkonna arengut enne ja pärast haldusreformi.


Külalistele meeldis Palamuse teenusekeskus sedavõrd, et nii mõnigi oleks tahtnud oma kontoriga sinna üle kolida. Jõgeva vallavolikogu esimehe Raivo Meituse sõnul poleks see üldse halb mõte, sest hoone on mõeldud märksa suuremale arvule inimestele. „Täna on siin kolm kuni neli inimest, see ressurss, mis meil täna siin seisab, on kasutamata,“ sõnas ta avakõnes.

Tugevad keskused ümber linna

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Jõgeva talituse juhataja Taivo Tali märkis oma ettekandes, et Lõuna-Eestil on palju ühist, eelkõige kaunis maastik. „Jõgeva linna ümber on alati olnud tugevad keskused. Jõgeva arengustrateegia aruteludel tekkis mõte, kuidas lisaks keskustele ka Põltsamaale, Jõgevale ja Mustveele jõudu juurde anda. Teise lainena tuleks mõelda, kuidas väiksemad keskused võiksid oma potentsiaali ära kasutada,“ sõnas Tali.

Jõgeva talituse juhataja tõi välja miljöö väärtustamise olulisuse. „Seda võiks võtta süsteemsemalt ja mõelda, kuidas miljööd väärtustada,“ sõnas Tali, tuues lisaks elamumajanduse programmi kasutamise olulisuse, et ka nooremad pered jõuaksid taas Jõgevale tagasi. Raivo Meituse sõnul on tänased korterite hinnad Jõgeval tõusuteel valmiva Plywoodi tehase tõttu, mis pakub tööd paljudele.

Jõgevamaa kui oma Toskaana

Teiste talituste juhatajad tundsid huvi maakonna ja Tartumaa omavalitsuste koostöö vastu. „Meeles mõlgub palju asju, mida võiks teha,“ märkis Tali, tuues näidetena ühistranspordi, teed ja teenused. „Lõuna omavalitsused võiksid toetada Tartu lennuliiklust, see on oluline teema,“ leidis Tali, rõhutades Tartu lennujaama olulisust ka meie maakonnale. Raivo Meituse sõnul on Tartu omavalitsuste liiduga ühise laua taha istutud. „Oleme ettepaneku teinud, et koos ühise laua taha istuda ja korra ka nii tegime, kui arengustrateegiat arutasime,“ ütles Meitus, avaldades lootust, et koostöö Tartumaaga jätkub.

„Üks mõte, mida võiks reklaamida, on Toskaana mudel. Olen püüdnud reklaamida Vooremaad Eesti Toskaanana, sellel on oma idee olemas,“ avaldas Taivo Tali oma ettekandes, rõhutades miljöö väärtustamise olulisust. „See on meie lähedal olev mosaiikne maastik, elulaad ja põllumajanduse tähtsus,“ märkis Tali.

„Peaksime oma maastikku rohkem väärtustama ja põllumeestega koostööd tegema, siis tuleb meile ka turiste,“ leidis talituse juhataja, öeldes, et ka Eesti Taimekasvatuse Instituut on valmis pakkuma erinevaid kultuure, mis võiks maastiku värvilisemaks muuta. „Me näeme seda erinevate teemadena, millega tuleks tegelda. Esmalt suuremad keskused ja siis piirkondlikud,“ arvas Tali.

Oma kogemusi jagas Kuremaa külaseltsist Kaido Väljaots, kes andis ülevaate Kuremaal toimuvast. „Talituste juhid esitasid küsimusi ja andsid suunitlusi,“ märkis Raivo Meitus.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus