Rahandusministeerium rikub head tava

Rahvaliit ei mõista rahandusministeeriumi menetlustoiminguid, mille kohaselt peavad omavalitsusliidud 13. mail kooskõlastama poole päevaga seletuskirjata 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu.

Omavalitsusliidud on pandud valitsuse poolt sundseisu, kuna poole päevaga peavad omavalitsused kooskõlastama lisaeelarve eelnõu, millel puudub seletuskiri.

Antud kuupäevaks mitte vastamise korral loetakse eelnõu kooskõlastatuks. Kooskõlastuse nõue ei peaks olema sisse viidud linnukese pärast, vaid ikka selle pärast, et vastajatel oleks võimalik oma seisukoht sisuliselt öelda. Ilma seletuskirjata eelnõu ülikiireks kooskõlastamiseks saatmine on juba iseenesest absurdne, rääkimata veel sellest, et seletuskirja puudumine raskendab veelgi eelnõu sisulist läbitöötamist.

Omavalitsustel on tänaseks ministeeriumitega vahendite laekumiste kinnituseks lepingud sõlmitud ja vastavalt sellele ka mitmetes omavalitsustes hanked välja kuulutatud ning mõnes vallas juba tööd käivad. Samas nõuab valitsus negatiivsele lisaeelarvele tuginedes sisuliselt ühepoolselt lepingute tühistamist. Paljud omavalitsused võivad sellises olukorras alustada riigiga kohtuteed, kuna tänaste otsustega tallatakse täielikult jalge alla Euroopa kohalike omavalitsuste harta põhimõtted ja mitmed omavalitsused kannatavad ka reaalset materiaalset kahju.

Kohalikud omavalitsused pole süüdi valitsuse ebapädevuses ja suutmatuses riigieelarvet planeerida. 

KAJAR LEMBR, Rahvaliidu peasekretär

blog comments powered by Disqus