Rahanduskomisjon toetab koolipsühholoogide programmi rahastamist

Riigikogu rahanduskomisjoni eilsel istungil vaadati läbi tuleva aasta riigieelarve eelnõule esitatud muudatusettepanekuid.


Kohalikeks investeeringuteks ja toetusteks tehtud ettepanekuid otsustati arutada esmaspäeval toimuval rahanduskomisjoni istungil. Enne seda sooviti täpsustada toetuste taotlemise põhjendusi ja selle saajate ringi.
Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk selgitas, et komisjon täpsustas riigieelarve eelnõus vahendite ümberjagamist valdkondade eelarves ja otsustas toetuste eraldamise üle valitsuse reservfondi arvelt.
„Rahanduskomisjon otsustas üksmeelselt eraldada 225 tuhat eurot koolipsühholoogide kutseaasta toetuseks, et aidata kaasa teravalt päevakorda kerkinud noorte terviseprobleemide lahendamisele,“ ütles Kokk.
Ta lisas, et rahanduskomisjon langetas juba eelmisel komisjoni istungil otsuse, mille kohaselt eraldatakse tuleva aasta riigieelarves valitsuse reservfondist 2,5 miljonit eurot haigushüvitise maksmiseks alates teisest haiguspäevast, mis on lisaks Haigekassa eelarvest ettenähtud 2,5 miljon eurole. Seega on kokku haigushüvitiste maksmiseks ette nähtud tuleva aasta eelarvest 5 miljonit eurot.
Tegu on küll ajutise meetmega ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. aprillini, kuid see on vajalik eraldis, et leevendada haigestunud inimeste majanduslikku olukorda,“ ütles Kokk.
„Samuti toetas komisjon tulumaksusoodustust, mille tulemusena võib järgmisest aastast füüsilisest isikust eestvõtja oma toodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust maksuperioodil täiendavalt maha arvestada kuni 5000 eurot,“ märkis Kokk. See otsus tehti tulumaksuseaduse muudatusena.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus