Rahanappus sunnib veesuusakeskuste projekte tulevikku lükkama

 

Majanduslangus sunnib valdu rahanappuse tõttu veesuusakeskuste rajamise ideid praegu kalevi alla panema paremaid aegu ootama, kuid oma plaanist Kamari järvele suvist veelõbustuste paika rajada pole Põltsamaa vald loobunud. Ka Saare vald pole maha matnud plaani leida raha Voore ökopaisjärvele veesuusakeskuse rajamiseks.

Saare vallavanem Jüri Morozov ütles, et planeeritud veesuusakeskuse rajamine läheks maksma seitse miljonit krooni. “Arendaja esitas raha saamiseks taotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse, kuid võimalusi raha eraldamiseks ei leitud. Otsime nüüd uusi võimalusi raha saamiseks kas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest või muudest allikatest,” märkis Morozov.

Põltsamaa vald eelistab praegustes kitsastes oludes Adavere Põhikooli renoveerimist ja joogi- ning reoveetorustike ehitamist Pauastvere ja Võhmanõmme külla.

Põltsamaa vald korrastab kõigepealt supluskoha

Täna esitab Põltsamaa vallavalitsus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) rahataotluse Kamari paisjärve põhjakaldale plaanitud supluskoha, kogu puhkeala haljastuse ja promenaadi ning kergtee väljaehitamiseks. Jätkatakse Kamari paisjärve puhkeala rajamisega

Põltsamaa vallavalitsuse arendusnõunik Kristi Klaos märkis, et  2001. aastal alustatud Kamari paisjärve puhkeala väljakujundamise projekti põhjal on järve põhjakaldale planeeritud supelrand koos võrk- ja jalgpalliväljakutega, atraktsioonidega lastele, samuti parkla ja randa teenindav hoone, milles asuksid ka vetelpäästetöötajate ruumid. Samuti soovitakse nüüd kogu ala haljastada ja järve läänekaldale kergtee ehk järve promenaad ehitada.

“Esimese etapi töödeks tegi parima hinnapakkumise Vändra MP, kellega pärast rahalise taotluse positiivset rahuldamist ehitamiseks lepingu sõlmime,” ütles Klaos.

Kamari paisjärve äärde kavandatud veesuusakeskuse väljaehitamine on aga praeguseks edasi lükatud.

“Praeguses majanduslikus olukorras tuleb valida, milliste objektide ehitamine on omavalitsusele kõige olulisem. Kokku tuleb Põltsamaa vallal tänavu investeerida üheksa miljonit krooni ja prioriteetseteks peame joogi- ja reoveetorustike rajamist Võhmanõmme ja Pauastvere külla. Ligi kaheksa miljonit krooni saame selleks Euroopa Liidu abina Ühtekuuluvusfondist, ligi kaks miljonit tuleb aga leida oma valla eelarvest. Teiseks suuremaks ettevõtmiseks on aga Adavere Põhikooli 1976. aastal valminud hoone kaasajastamine ja sisustamine uute õppevahenditega,” ütles Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson.

Linn valmis kaasa lööma

“Kamari veesuusakeskuse edasilükkamise põhjuseks on seegi, et pole veel leitud arendajat, kes huvituks projektis osalemisest,” märkis Põltsamaa vallavolikogu esimees ja Kamari elanik Liia Lust.

Umbes 20 miljonit krooni maksva Kamari veesuusakeskuse ehitus pidanuks algse plaani järgi algama sel või järgmisel aastal.
Arendusnõunik Kristi Klaose sõnul jääb projekt ootama paremaid aegu. Huvi Kamari kui puhkepiirkonna vastu on aga kindlasti kasvutrendis ja kui veesuusakeskus valmib, hakkab Kamari puhkeala prognooside järgi külastama ligi 16 000 turisti ja puhkajat aastas.”

Veesuusakeskuse rajamist Kamarisse peab perspektiivikaks projektiks ka Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots. “Põltsamaa linn on valmis idee teostamisele kaasa aitama. Kui projekti ei õnnestu käivitata kogu mahus, võiks seda teha osaliselt. Lõplikult tuleb tööd mõistagi vallal planeerida. Paisjärve äärsest alast kujuneb aga kindlasti kaunis turismi- ja puhkeala mitte ainult Põltsamaa piirkonnale, vaid kogu Kesk-Eestile,” ütles ta.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus