Rahanappus pole talvist teedehooldust takistanud

Küllaltki mõõduka lumekoguse tõttu on omavalitsustel tänavu teede talihoolduseks raha üldiselt jätkunud. Olukord võib aga majanduslikus mõttes keerulisemaks muutuda, kui tuleb veel suuremaid tuiske ja sadusid.

Pala abivallavanem Kalev Karu ütles, et eelmise talvega võrreldes on tänavu talihooldustöid tunduvalt lihtsam ja odavam teha.  “Möödunud aastal kippus riigilt teehoolduseks eraldatud raha samaks ajaks juba lõppema,” nentis ta.

Torma vallas tehakse talihooldust 58,6 kilomeetril kohalikel teedel ja  2,5 kilomeetril valla tänavatel, mis asuvad Torma ja Sadala alevikus. “Sel  talvel hakkas lund sadama alles jaanuaris. Siis tuli lumetõrjeks ka üsna suur kulutus teha, mis jääb aasta tagasi välja käidud summale siiski alla,” ütles abivallavanem Tõnu Uuna, kes alates 2010. aastast täpselt üles märgib, mida ühel või teisel päeval erinevates paikades teehoolduseks teha tuli. Uuna on välja arvutanud, et lumetõrjeks kulub Torma vallas keskmise saju ja tuisu korral ligi 2000 eurot.

Rahanappust nimetab abivallavanem mureliku teemana ka käesoleval aastal. “See avaldub tõsisema tuisu korral, kui peab lumetõrjeks ikka suuri kulutusi tegema, sest kütused on kallinenud,” märkis ta. 

Teehooldus iga majani

Põltsamaa vallavalitsuse  ehitusnõunik Margi Ein rääkis, et käesolev talv on omavalitsustele rahaliselt tunduvalt kergem olnud. “Riigi eraldatavad vahendid teede hoolduseks ei ole aga ikkagi piisavad, vaatamata sellele, et 2012. aastal vastav summa võrreldes möödunud aastaga 40 protsenti tõusis.”

Eina sõnul on Põltsamaa vallas  teeregistri andmetel avalikke teid 92,8  kilomeetrit, millele lisandub 5,7 kilomeetrit tänavaid, seega kokku tuleb hoolitseda 98,5 km teede eest. “Lund tuleb aga lükata oluliselt rohkem, sest lahti aetakse kõik teed, kus inimesed elavad, n-ö iga suitsuni. Vallaelanikud annavad ikka märku, kui teid pole nii kiiresti lahti lükata jõutud, nagu nad ootavad. Siis pöördutakse valda, Põltsamaa Vallavara osaühingusse või otse lumelükkaja poole.  Tänu tagasihoidlikumatele lumesadudele, on tänavu taolisi pöördumisi vähem olnud.”

Eina kinnitusel raskendab lumelükkamist erateedel mõnikord see, et neid lõhuvad metsaveomasinad. “Murelikud teedeomanikud otsivad sel juhul sageli abi vallast. Tegelikult peavad aga lõhutud teed korda tegema metsavedajad,” toonitas ta.     

Kohalikud firmad lund lükkamas 

Omavalitsustes teevad talihooldustöid paikkonna  firmad. “Põltsamaa vallas vastutab talihoolduse eest Põltsamaa Vallavara OÜ. Talihooldust teevad eraettevõtjad kümnes

valla piirkonnas. Lumelükkajate leidmiseks  korraldati möödunud aasta varasügisel  riigihange. Ettevõtjad kannavad ise masinapargi eest hoolt. Tänavu pole tehnikaga mingeid tõrkeid ega viperusi olnud. Võib uskuda, et viimaseid lumerohkeid talvesid meeles pidades suhtusid ettevõtjad käesolevasse talve täie tõsidusega ja olid masinapargi väga hoolikalt ette valmistanud,” rääkis Margi Ein.

Torma vallas Torma, Sadala ja Kungla piirkonnas teevad talihooldust kohalikud põllumajandusfirmad, kes on valitud välja hinnapakkumiste tulemusena. “Kes madalamat hinda pakkus, sellega ka vald lepingu sõlmis. Sellel talvel pole olnud lumekoristuseks tarvis välja saata suuri nõukogudeaegseid traktoreid. Koristatakse ikka moodsate lääne masinatega, millele ka uued sahad ette ostetud,” rääkis abivallavanem Tõnu Uuna.

Õigeaegse abi huvides

Iseäranis vajalik on korralik ja võimalikult kiiresti tehtud lumetõrje selleks, et abi õigel ajal kohale jõuaks. Eriti oluline on see siis, kui tegemist on vältimatu abiga. “Juhust, kus lumi raskendaks mõne majani pääsemist, pole tänavu veel olnud.  Tean sedagi, et korralikult on teed puhtaks lükatud ka Pajusi kandis,  kus on mu isakodu,” ütles Jõgeva kiirabibrigaadi juht Ene Viitkin.

“Minagi olen tänavu talvel igasse kodusse jõudnud, mida töö tõttu külastada tuleb,”  kinnitas Pala valla sotsiaaltöötaja Ene Toom.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus