Ragn Sells hakkab jäätmeid vedama

Jõgeva abilinnapea Aare Olgo rääkis Vooremaale, et linnavalitsusse laekus konkursile kokku neli pakkumist, kuid kahe firma omad ei vastanud esitatud tingimustele. Need oli Cleanaway AS ja Jõgeva Elamu. Ragn-Sells?i kasuks otsustati seetõttu, et nende pakkumine oli hindade poolest soodsam kui ARTEKO A.K. OÜ pakkumine.

Olgo sõnul ei muutu paljude linnakodanike jaoks oluliselt midagi, sest ainult need, kes seni prügikonteinerit ei omanud ja vedasid oma prügi mõne suure maja konteinerisse või muidu võõrasse prügikasti, on uues olukorras. Kui on olemas leping ja ka prügikonteiner, siis vaevalt et keegi veel võõrasse kasti prügi hakkab viima, kui arve nagunii postkasti tuleb.

Olgo kinnitas, et prügivedu ei lähe uuest aastast inimestele mingil juhul senisest kallimaks, vaid võib-olla isegi vastupidi. Neil, kel jäätmeid vähem tekib, tasub ehk soetada väiksem konteiner või sõlmida leping naabritega mitme peale, sest konteinerit tuleb tühjendada vähemalt kord kuus.

Koostööst sõltub kõik

Jõgeva linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti Jaan Vahtla sõnul jäätmeseadus ise omanikele otsest lepingu sõlmimise kohustust ei pane, vaid see on jäetud kohaliku omavalitsuse pädevusse ning on Jõgeva linnavalitsuse ja -volikogu otsus.

?Praegu toimub vedu stiihiliselt, suurem osa rahvast rikub jämedalt 1. jaanuaril 2005 jõustunud jäätmeseadust, mis käsib jäätmed ära vedada vähemalt kord kuus,? räägib Vahtla.

?Inimesed, kes praegu suvaliselt tühjendusteenust tellivad, ei tea, et nad seadust rikuvad,? arvab ta. ?Järelvalvet linnavalitsuse ja vedaja vahelise lepingu täitmise üle hakkavad teostama Jõgeva Linnavalitsuse ja vedaja poolt määratud isikud.”

Aare Olgo sõnul kedagi karistama ei kiputa, kuid nendega, kellel 1. jaanuaril lepingut veel pole, võetakse ühendust. ?Ei ole ju võimalik, et prügi üldse ei teki,? arvab Olgo. Abilinnapea kinnitusel võib linnavalitsusele kirjutada ka põhjendatud avalduse selle kohta, kui keegi liituda ei soovi. Samuti on neil eramajade omanikel, kes näiteks mitu kuud Jõgeval ei viibi, võimalik teavitada sellest nii linnavalitsust kui prügiveofirmat ja sõlmitud leping selleks ajaks peatada.

Vedaja ja jäätmevaldaja vahelise lepingu juures peab Vahtla positiivseks ka seda, et kokku lepitakse tühjenduse päev ja kellaaeg, et inimene teaks arvestada, millal prügikonteiner värava juurde panna. See tagab ka turvalisuse, et keegi möödakäija tema tühja konteineriga minema ei jaluta.

“Püüame olla maksimaalselt koostööaldis,? kinnitab keskkonna peaspetsialist.

Ragns-Sells AS-i Lõuna piirkonna müügijuhi Piret Milleri sõnul sõlmitakse kirjalik leping Jõgeva linnavalitsuse ja Ragn-Sells?i vahel lähiajal. Milleri sõnul tegutseb Ragn-Sells Eestis täna juba kümnes piirkonnas, millest suuremad on Tallinna Nõmme, Paldiski, Keila ja Haapsalu.

Vastukajasid on Milleri sõnul seinast seina: need, kes siiani on oma prügi kuskile sokutanud, nüüd reeglina sõimavad. Suurtes majades elavad kodanikud kalduvad samuti sõimama ja kohati kohtuga ähvardama. Vanemad inimesed aga sõlmivad lepingu ära ja valivad endale sobiva teenuse.

?Kokkuvõttes sõltub kõik omavalitsuse suutlikkusest. Kui järelvalve ja koostöö toimib, siis on võimalik enamik jäätmevaldajaid suhteliselt kiiresti kohaliku omavalitsuse järelvalvega liita. Kui järelvalve on nõrk, siis läheb asi vana rada pidi edasi,? rääkis Miller.


Jõgeva Eesti lõikes esimeste hulgas

Veopiirkondi on Eestis kokku 250, seni on konkurss korraldatud umbes neljakümnes ja umbes pooltes neist vedu juba toimib. Jõgeva linn on seega esimeste hulgas.

Jõgeva vallavalitsusest öeldi Vooremaale, et Jõgeva vald on ühinenud Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusega, kes korraldab ühishanke, kuid midagi täpsemat pole teada.

Jõgeva linnas korraldatud jäätmeveole alluvad Jaan Vahtla sõnul praegu kaks jäätmeliiki: segaolme- ja suurjäätmed. Elektroonika tuleb viia ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti. Kui keegi tahab eraldi käidelda biolagunevaid jäätmeid või mingeid muid jäätmeid, mis pole korraldatud jäätmeveo koosseisus, siis võib ta mingi muu vastavat litsentsi omava firmaga vastava lepingu sõlmida.

Olukord muutub Jõgeval oluliselt siis, kui lõpevad läbirääkimised Jõgeva jäätmejaama projekti teemal ja jäätmejaam valmis saab.

Piret Miller kinnitas, et kuigi Ragn-Sells?i piirkondlik kontor asub Tartus, ei pea inimesed lepingu sõlmimise pärast sinna kohale sõitma. Koostöös Jõgeva linnavalitsusega on planeeritud lepingute sõlmimise päevad Jõgeva linnas, täpsed kuupäevad ja asukoha teatab Jõgeva linnavalitsus.

Veotingimusi täpsustada ning lepingut sõlmida on aga ka võimalik, täites vastava vormi Ragn-Sellsi veebilehel www.ragnsells.ee või saates e-posti, faksi või posti teel vabas vormis avalduse, mis sisaldab objekti aadressi, arve saaja kontaktandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress) ja infot konteineri kohta (suurus, kas on olemas või soovitakse osta või rentida).

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus