Raamatukogutöötajatele jagati tunnustusi

Aasta lõppedes vaadatakse ikka tagasi möödunule, tehakse kokkuvõtteid ning jagatakse ka preemiaid.


Jõgevamaa raamatukogude heaks traditsiooniks on maakonnaraamatukogu (Põltsamaa raamatukogu) poolt välja antav raamatukogupreemia IDA erinevates kategooriates, mis kuulutatakse välja pidulikul aastalõpu koosviibimisel. Seda on tehtud juba järjestikku 12 aastat.
13. korda jagatav preemia on aga eriline. Tänavune aasta esitas kõigile raamatukogudele väljakutseid rohkem kui kunagi varem. Kui kevadel olid raamatukogud suletud, pakkusid raamatukogutöötajad teenust kontaktivabalt, olles loomingulised vastavalt võimalustele. Üritusi, mänge ja võistlusi korraldati virtuaalselt, ettelugemisi tehti video vahendusel.
Viiruse teise laine ajal, tuginedes saadud kogemustele, on raamatukogud avatud, kuid teenuse pakkumisel järgitakse kõiki piiranguid.
Seega kuulub Jõgevamaa raamatukogude aastapreemia IDA AASTA TEGU 2020 sümboolselt kõigile raamatukogutöötajatele.
Kategoorias ELUTÖÖ IDA tunnustatakse erialaselt töölt pensionile siirdunud Jõgevamaa raamatukoguhoidjaid, kes oma aastatepikkuse tööga on andnud panuse maakonna raamatukogunduse arengusse. Sel aastal pälvisid elutöö preemia neli raamatukogutöötajat: Põltsamaa raamatukogu peaspetsialist Siiri Õunap, lastekirjanduse spetsialist Nelli Orgmaa ja raamatukoguhoidja Ene Karu ning Jõgeva linnaraamatukogu raamatukoguhoidja ja kauaaegne raamatukogu direktor Sirje Narits. Elutööpreemia antakse üle individuaalselt.

Rutt Rimmel, Põltsamaa raamatukogu direktor

blog comments powered by Disqus