Raamatukogud käivitavad koduteeninduse süsteemi

Jõgeva maakonna keskraamatukogu eestvedamisel on käivitamisel koduteeninduse süsteem, mis võimaldab tulevikus raamatukogudesse talletatud kirjavarast osa saada ka neil lugejatel, kes kehva tervise või kõrge ea tõttu ise raamatukokku minna ei saa.

Jõgeva maakonna keskraamatukogu peaspetsialisti Siiri Õunapi sõnul näeb rahvaraamatukogu seadus ette koduteeninduse korraldamist elanikele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama. Koduteenindust on osutatud ka senini, ent seda ei ole tehtud süsteemselt, vaid nii, kuidas kusagil võimalust on olnud. Raamatukoguhoidjad on käinud kodudes oma autoga, rattaga või jalgsi, tassides raamatupakki käe otsas.

“Ei saa siiski eeldada, et raamatukoguhoidjad maapiirkondade kesise transpordikorralduse tingimustes väljaspool tööaega kõikide koduteenindust vajavate inimesteni jõuaksid,” ütles Siiri Õunap. “Loodetavasti suudetakse raamatukogude ning kohalike omavalituste ja sotsiaaltöötajate koostöö tulemusena käivitada maakonnas erivajadustega inimeste koduteeninduse nüüdisaegne süsteem. Eelkõige vajavad raamatukogud abi transpordi osas.”

Süsteemi käivitamiseks tuleb kõigepealt kokku koguda info inimeste kohta, kes koduteenust vajavad. Siiri Õunapi sõnul tuleb koduteenindusega liitumise soov edastada oma teeninduspiirkonna raamatukogule. Teada võib anda ka seda teenust vajavast sugulasest, naabrist või tuttavast. Raamatuid ja ajakirju hakatakse erivajadustega lugejatele koju ja tagasi raamatukokku toimetama kord kuus ning teenus on tasuta.

Rahvaraamatukogude ülesanne on võimaldada kõikidele soovijatele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ning enesetäiendamist. Koduteenindus aitab raamatukogudel seda ülesannet paremini täita,” ütles Siiri Õunap.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus