Raamatukogu juubel kulmineerus mälestusplaadi avamisega

 

Eile kulmineerus Põltsamaa raamatukogu 95 aasta juubelisünnipäev mälestusplaadi avamisega kunagise kauaaegse raamatukogu juhataja Ida-Helene Sutt-Reima kalmul.

iii

Põltsamaa raamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul loetakse praeguse raamatukogu eelkäijaks omaaegset Põltsamaa Lugemise Ringi, mille liikmetel tekkis 1914. aasta kevadel idee raamatukogu loomiseks. Põltsamaa Lugemise Ring esitas Liivimaa kubermanguvalitsusele palve  avada lugemisringi liikmetele tasuta raamatukogu-lugemistuba, mis edastati kubernerile. Kuberner lubaski raamatukogu avada. Vastutavaks isikuks määrati Tartu maakonnast Loodi vallast pärit Mart Karm.

Reaalset tegevust alustas raamatukogu 1915. aasta kevadel. Kuna põhikiri raamatukogu jaoks valmis eelneva aasta numbri sees, loetakse Põltsamaa raamatukogu algusajaks ikkagi 1914. aastat. Esmalt ausus raamatukogu lühikest aega Põltsamaal Jõgeva maanteel Tõnis Areni majas, mida põltsamaalased tunnevad praeguse Tipa-Tapa kauplusena. Sealt viidi raamatukogu üle kunagise piimaühistu kantselei ruumesse Välja tänaval. Rutt Rimmeli sõnul oli tollel ajal raamatuid vähe ja need mahtusid ära ühte väikesesse tuppa. Praegusel ajal seda endist piimaühistule kuulnud hoonet enam olemas ei ole. Välja tänavalegi ei jäänud raamatukogu kuigi kauaks ja uue asupaiga leidis see 1922. aastal Põltsamaa Põllumeeste Seltsi hoones. Samas tegutseb Põltsamaa raamatukogu praegugi. Ent mitte kohe ei saanud põllumeeste seltsi hoonest alalist asupaika, vaid sellestki hoonest tuli raamatukogul ümber kolida. Vahepeal nimetati Põltsamaa Lugemise Ring ümber Põltsamaa Haridusseltsiks ja nii sai endisest lugemiseringi raamatukogust haridusseltsi raamatukogu.

Sagedased nime- ja asukohavahetused

Muudetud seaduste tulemusena nimetati haridusseltsi raamatukogu ümber avalikuks raamatukoguks. Seoses rahalistesse raskustesse sattumisega lõpetati 1928. aastal põllumeeste seltsiga suhted. Vahepeal paaril aastal raamatrukogul ametlikke ruume polnudki ja alles pärast Põltsamaa linnavalitsuselt toetuse saamist 1929. aastal. Raamatukogule leiti ruumid 1930. aastal praeguse kohvik-külalistemaja Rivaal vastas asunud linnavalitsuse hoones. Selles hoones tegutses raamatukogu kuni 1944. aastani, mil tollane raamatukogu hoone sõjatules hävis. Nii jäid alles vaid need vähesed raamatud, mis olid hoone hävimise ajal parajasti lugejatele välja laenutatud.

Juba aasta pärast eelmise hoone hävimist avati raamatukogu Põltsamaa Linnaraamatukogu nime all uuesti Jaan Põdrale kuulunud majas Lille tänaval, kus nõukogude ajal tegutses pikka aega lasteaed. Sealt kolis raamatukogu ümber Lossi tänav 15 asuvasse hoonesse, kus asus kuni 1955. aastani. Aastatel 1955-1962 asus raamatukogu põltsamaalastele hästi tuntud endises pritsimaja saalis.

Tänapäevase raamatukogu lugu algab 1962

Pärast Põltsamaa kultuurimaja valmimist 1962. aastal kolisid nii lasteraamatukogu kui rajooniraamatukogu praegusesse raamatukogu majja, ehkki alguses eraldi seisvate asutustena. Alles 1974. aastal, pärast suurt tsentraliseermist  ühendati lasteraamatukogu ja rajooniraamatukogu üheks asutuseks, mis  hakkas kandma Jõgeva Keskraamatukogu nime. Juba kaks aastat hiljem, 1976. aastal algas hoones suur remont, kus ühe tõsisema ettevõtmisena asendati senine ahiküte keskküttega. Raamatukogu asus remonditööde ajal mitmetes Põltsamaa linna erinevates asutustes. Aastal 1978 kolis raamatukogu tagasi vastremonditud ruumidesse praeguses asukohas. Viimane nimevahetus leidis aset 1990. aastal, mil endisest Jõgeva Keskraamatukogust sai Jõgeva Maakonna Keskaamatukogu. Alates 1991. aastast viidi kõik maakonnas tegutsevad raamatukogud üle omavalitsuste alluvusse. Maakonna keskraamatukogu rolliks on maakonna raamatukogude metoodiline juhendamine ja täiendkoolituste korraldamine, kogude  komplekteerimine ja töötlemine, elektroonilise koondkataloogi koostamine ja pidamine, statistika ja aruandlus.

Uuel aastatuhandel uuenenud ruumidesse

Kuus aastat tagasi, 2003. aastal algas Põltsamaa raamatukogus taas suur remont, mille käigus Põltsamaa raamatukogu sai ka uue juurdeehitise. Juba 2004. aasta 18. juunil saadi tollase vabariigi kultuuriministri, praeguse välisministri Urmas Paeti osavõtul vastremonditud ja juurdeehituse saanud hoone pidulikult avada.

Aastal 2005 sai raamatukogu direktoriks senine raamatukogu lasteosakonna juhataja Rutt Rimmel. Siinkohal olgu öeldud, et staažikamate raamatukogujuhatajate/direktoritena on raamatukogu juhtinud enam kui kümme aastat Hilja Toome, üle kahekümne aasta Ida-Helene Sutt-Reima ning kolmkümmend viis aastat Vaike Oro.

Aastal 2005 alustati ka maakonna raamatukogude elektroonilise kataloogi koostamist. Nii on elektroonilises kataloogis endale koha leidnud kolmkümmend rahvaraamatukogu ja kaheksa kooliraamatukogu. Viimaste aastate tegemistest on suuremateks ettevõtmiseks osutunud kirjanduslike salongiõhtute korraldamine, kus on üles astunud põnevaid esinejaid. Raamatukogus on korraldatud ka igapäevatööd maakonna tuntud inimeste osavõtul. Alates möödunud aasta lõpust antakse välja preemiat “Ida” maakonna parimatele raamatukogutöötajatele. Eile kingiti meeneid  paljudele raamatukogu pikaajalistele klientidele.

Järgmse suurema ettevõtmisena ootab Põltsamaa raamatukogu peret ees valmistumine raamatukogu sajandaks juubeliks. Selleks suursündmuseks on juba koostamisel raamatukogu ajalugu ja tänaseid tegemisi kajastav raamatuke. Eile said Põltsamaa raamatukogu juubelist osa Rahvusraamatukogu esindajad Tallinnast, samuti esindajad Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingust, kolleegid oma maakonnast ja teiste maakondade raamatukogudest, lisaks Jõgeva maavanem ning mitmed Põltsamaa linna allasutuste juhid ning koostööpartnerid. 

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus