Rääkige lastele elektriga seotud ohtudest


Kõige rohkem elektriõnnetusi toimub igal aastal suvekuudel. Seetõttu on suve algus õige hetk ka lapsele elektriga seotud ohte meelde tuletada ja õiget käitumist õpetada.

Vastavalt Tehnilise Järelevalve Ameti statistikale toimus mullu kokku 45 elektriõnnetusest 22 ajavahemikul juunist augustini. Ehkki põhjuseks on peamiselt elektriseadmete kasutamise hoogustumine, on suvi ka äikeseaeg ning periood, mil lapsed lähevad maale ja liiguvad tavalisest rohkem väljas. Seega tasub kindlasti meelde tuletada ka elektrivõrguga seotud ohte.

Kahjuks juhtus viimane tõsisem õnnetus vähem kui kuu aega tagasi, mil alajaama katusele ronis teismeline. Lastele tuleks maast-madalast kindlasti selgitada, et elektriohumärgiga varustatud kohtadest ja mahakukkunud liinidest tuleb kauge kaarega mööda käia.

Heaks võimaluseks lastele elektriohutuse nõuandeid jagada on Elektrilevi ohutushommikud. Programmis on animafilmid elektriohutusest, väikeste filmisõpradega arutleb elektriteemadel ja lahendab ülesandeid Elektrijänes. Muudest suve jooksul toimuvatest kogu pere suunatud ohutusüritustest leiad lisainfot Elektrilevi kodulehelt elektrilevi.ee/ohutus. Sealtsamast saate ka näpunäited, mida ja kuidas lastele elektriohtudest rääkida.

Rääkige lapsele elektriohtudest järgmist:
• Hoia eemale kohtadest, mis on märgistatud elektriohu märgiga
• Ära mängi elektriliinide juures
• Ära torgi elektriseadmeid, pistikupesi ega juhtmeid
• Ära kasuta elektriseadmeid märgade kätega ega vee läheduses
• Tulekahju korral ära kustuta mingil juhul voolu all olevat
elektriseadet veega
• Õues toimunud elektriõnnetuse korral ära lähene voolu all olevale kannatanule, vaid helista 112
• Maha kukkunud elektriliinist hoia nii kaugele kui võimalik
• Kukkunud juhtmest eemaldu vähemalt 20 sammu (8 meetri) kaugusele jalgu maapinnal lohistades neid teineteisest eemaldamata või hüppa rahulikult eemale ühel jalal või kaht jalga koos hoides. Igal juhul ei tohi liinist
eemale kõndida või joosta, sest nii võib tekkida sammupinge.
• Lahtistest alajaamade või elektrikappide ustest anna teada
täiskasvanule.

i

KAAREL KUTTI, Elektrilevi kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus