Räägiti Mustvee valla haridusest

Neljapäeval toimus Raja vabaajakeskuses Mustvee valla haridusvisioonide arutelu. Kohal oli üle kuuekümne piirkonna hariduseluga seotud inimese.


Koosolemise, mida modereeris Jõgevamaa regionaalhaldustalituse juht Taivo Tali, esimese osa moodustasid ettekanded. Aive Tamm rääkis oma ettekandes „Mida teha, kui õpilaste arv Mustvee valla koolides jätkuvalt väheneb?“ Mustvee valla arengudokumentidest, rõhuga haridusteemadel. Haridusministeeruimi koolivõrgu osakond nõunik Piret Sapp rääkis teemal „Mustvee valla koolivõrk ‒ paigalseis või areng?“.

Kaks aastat tagasi valminud Geomeedia analüüsist Mustvee vallaks ühinevate omavalitsuste hariduselu kohta rääkis Raivo Vadi ettekandes „Kuidas kaevata kraavi?“, andes ainest arutelule, kus ligi 60 inimest kuues töörühmas arutlesid kahel teemal. Milline on hea kodulähedane põhikool ja millise kvaliteedi ja valikutega üldkeskharidus peab olema kättesaadav Mustvee valla lastele.

Osalenud rühmad, kuhu kuulusid valla koolide ja lasteaedade juhid, haridusasutuste hoolekogude liikmed, haridusteemadega tegelevad ametnikud, vallavolikogu ning -valitsuse liikmed tegid kõik ka ettekanded.

„Mõtted on ära kuulatud ja saadud ideid asume nüüd analüüsima,“ ütles Mustvee valla haridus ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi. „Selge on see, et selle aasta 1. septembrist muudatusi ei tule ja saame rahulikult sisulisele tööle keskenduda,“ lisas ta.

„Muljed on positiivsed,“ ütles Mustvee koolijuht Arne Piirimägi Vooremaale. „Hea, et numbrid välja tulid. Ja arutelu andis võimaluse kõigile huvilistele kaasa rääkida teemadel, millest poliitikud nagunii räägivad. Töörühmades arutatust lubati eraldi kokkuvõte teha, kuid seminari ettekanded on valla kodulehel väljas,“ lisas ta.

Avinurme Gümnaasiumi direktor Urve Tooming nentis teemasid analüüsides, et Avinurme kool on põhikoolina jätkusuutlik ja hea kool, aga ilmselt hakkab gümnaasiumi aeg Avinurmes otsa saama. „Laste arv paneb kõik paika, aga päevapealt ei juhtu loomulikult midagi,“ ütles Tooming.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus