Puurmanis vahetub vallavanem

Täna toimuval istungil vabastab Puurmani vallavolikogu ametist senise vallavanema Rauno Kuusi ja valib koalitsioonis sõlmitud kokkuleppe kohaselt tema asemele Puurmani kandist pärit Margus Möldri, kellel on kõrgharidus päästeteenistuse erialal.

Kolmel korral Puurmani vallavanemaks valitud Rauno Kuus märkis, et on üheksa aastat omavalitsusjuhina ametis olnud ning peab vajalikuks rutiini vältimiseks uusi väljakutseid otsida. “Kõigepealt võtan mõneks kuuks aja maha ja siis hakkan otsima uusi töötamise võimalusi. Ehk tekib huvi töötada erasektoris. Otsuse langetamisele aitas kaasa seegi, et tunnetasin värskemate tuuulte vajadust Puurmani valla juhtimisel.”

Moraalne kohustus volikogu liikmena

Kuus märkis, et olulisemateks kordaminekuteks vallas peab ta mõisahoone restaureerimist, mõisapargi korrastamist, veevärgi- ja kanalisatsioonidesüsteemide uuendamist ja muudki. “Vähemalt lähiajal hoian  vallaga sidemeid ning jaanuaris naasen Puurmani vallavolikogu koosseisu. Moraalse kohustuse selleks annavad ka 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel saadud kuuskümmend häält, ” ütles Rauno Kuus, kes kuulub Reformierakonda.

“Rauno Kuus on vallavanema ametis igati hästi toime tulnud. Ametisse aitas sisse elada ka varasem töötamine abivallavanemana. Muuhulgas sai tema eestvedamisel teoks Puurmani tammi ja kalapääsu rekonstrueerimine, ” rääkis vallavolikogu esimees Aare Järvik.

Järviku sõnul tegi üheteistkümneliikmelise Puurmani vallavolikogu Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioon ettepaneku vallavanemaks  kandideerida samast kandist pärit Margus Möldrile. “Möldri oli ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vallavanemakandidaat eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel. Praegu on ta vallavalitsuse liige,” lisas Järvik.

Margus Möldri on  Puurmani juurtega nii ema- kui ka isapoolse suguvõsa kaudu. Ta lõpetas 1993. aastal Puurmani keskkooli ja 1998. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia päästeteenistuse erialal. Viimati töötas ta Eesti Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktorina ning seejärel jäi neljanda, noorima lapsega isapuhkusele. “Ettepanekut vallavanemaks kandideerida ajendas vastu võtma piirkonna tundmine alates lapsepõlvest ja praegu siin asuv maakodu, kuhu vallavanemaks valimise korral koos perega elama asun. Hakkan siin hobi korras tegelema lambakasvatusega ja rajan ka puuviljaaia,” rääkis Möldri oma plaanidest.”Mul on visioon Puurmani valla käekäigust. Vaja on hoida stabiilsust ja seniselt  tasemelt kõikides eluvaldkondades edasi minna. Tarvis on mõelda sellele, kuidas tagada paremin Puurmani valla  turvalisus ja heakord. Turvalisema elukeskkonna arendamiseks on  minu eestvedamisel 2014. aasta jaanuaris loodud MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts, mille eesmärgiks on õnnetusjuhtumite arvu vähendamine ja nendele kiire reageerimine.  Vallakeskuses on kinnistuid, mille väljanägemise peaks märksa paremaks muutma.  Kui olen saanud asuda vallavanema ametisse, võtan ühendust nende valduste omanikega. Puurmani kultuurimaja remontimisel pean oluliseks koostööd oma eelkäija Rauno Kuusiga, kes on lubanud ka projekti lõpuleviimisel kaasa aidata.”

Möldri soovib  valla küsimuste arutamisse ja otsustamisse kaasata võimalikult palju kohaliku kogukonna inimesi. “Selleks on oluline koostöö ettevõtjate, mõisakooli, külakogukondade ja mittetulundusühendustega ning kõigi valla elanikega, kes on huvitatud kodukandi heast käekäigust,” rääkis ta.

Ei kuulu ühtegi erakonda

Vallavolikogu esimees Aare Järvik ütles, et Eesti Reformierakonnal ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on vallavolikogus olnud asjalik ja tulemuslik koostöö ning prioriteetseks on peetud mitte erakondlikku kuuluvust, vaid tahet paikkonna edendamisele kaasa aidata. “Ma ei kuulu praegu ühtegi erakonda ja kavas on esialgu ka apoliitilise vallavanemana jätkata. Kui paikkonna huvides peaks kunagi tekkima vajadus ühineda mõne erakonnaga, siis kaalun seda põhjalikult, lähtudes oma maailmavaatest ka kodupiirkonna arengu perspektiividest, ” ütles vallavanema kandidaat Margus Möldri

Puurmani vallavolikogus kuulub 6 kohta Reformierakonnale, 4 Sotsiaaldemokratlikule Erakonnale ja üks Isamaa ja Res Publica Liidule.

Puurmani vallavanemad taasiseseisvunud Eestis

<span>1991-1992 veebruar Vello Pettai

1992-2005 Rein Paap

2005-2014  Rauno Kuus

Uus kandidaat on Margus Möldri 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus