Puurmanis tutvustavad teadlased heinakütust

Puurmani mõisas korraldatakse esmaspäeval infopäev. Kella 14 kuni kella 15 tutvustatakse kombineeritud tahkekütuse ja biogaasi tootmise võimalusi NATURA 2000 poollooduslike rohumaade biomassist.

Kella 15 kuni 18.30 on lahtiste uste aeg Puurmani vallas Altnurga külas asuva katseseadme juures, mida ka Siniseks Konradiks kutsutakse.

Tehnoloogiat tutvustab projekt PROGRASS, mida Eestis rahaliselt toetavad Life+ programm ja Eesti Maaülikool.

Katseseade leotab hakitud silo kuuma veega ja eraldab massi tigupressiga tahkeks ja vedelaks osaks. Vedelik läheb biogaasireaktorisse ja seal toodetud gaasi kasutatakse leotusvee kuumutamiseks ja tahke osa kuivatamiseks. Katlaid kahjustavad ühendid peaksid leotusprotsessi käigus silost välja ligunema ning nii on võimalik saada väärtuslikke pelleteid.

Maaülikooli vanemteaduri Katrin Heinsoo sõnul peaks meie kaitsealadel ja mujalgi kasvav hein tänu moodsas masinas kasutatavale tehnoloogiale soojatootjatele nõutud kaubaks saama.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus