Puurmanis korraldatakse töötukassa teabepäev

Järgmisel teisipäeval, 10. novembril saab Puurmani  rahvamajas teoks töötukassa teabepäev. Puurmani vallavalitsuse sotsiaaltöö ja lastekaitse peaspetsialisti Karmen Allevi sõnul tuli suvel pakkumine niisuguse teabepäev korraldada töötukassa Jõgevamaa osakonna juhatajalt Liina Võsastelt.

Rõhk töövõimereformil

Töötukassa Jõgevamaa osakonna töötajad  otsustasid minna mobiilse nõustamise raames linnast maale informatsiooni edastama. Need ametnikud tegelevad iga päev töötutega ja saavad neid nõustada, kuid samas on töötukassal piisavalt  sellist infot, mis puudutab ka töövõimetuspensionäre, ettevõtjaid ja tööl käivaid inimesi.

Teabepäeval pannakse erilist rõhku töövõimereformile, samuti räägitakse seal tööturu olukorrast, töötamis- ja õppimisvõimalustest, tööle kandideerimisest ning vastatakse kuulajate küsimustele.

Karmen Allevi sõnul ei näe ta probleemi selles, et teabepäev tööpäeval toimub, sest töötutel peaks soovi korral olema aega ja võimalust osalemiseks, ka ettevõtjad saavad enamasti ise oma aega planeerida ning paljud teisedki tulevad valla peaspetsialisti sõnul sellisele teabepäevale pigem tööpäeval kui nädalavahetusel, mil kodus palju tegemist.

Puurmani vallas töötus eriliseks probleemiks ei ole. Septembrikuu seisuga oli seal 25 registreeritud töötut ja täpselt sama palju oli neid ka aasta eest septembris. Suvekuudel, mil paljud leiavad rakendust hooajatöödel, on töötute arv väiksem. Talvekuudel on Puurmani vallas olnud maksimaalselt 35 registreeritud töötut. Karmen Allevi sõnul on mitteametlike töötute arv Puurmani vallas enam-vähem sama suur.

Tasuta karjäärinõustamine

Peaspetsialist näeb väga olulist rolli teabepäeval töövõimetuspensionäridele, kes sageli piirduvad toetussumma ja riikliku garantiiga, mida töövõimetuspensionäriks olemine neile võimaldab. Samas saavad nad töötuks registreerimisel vajalikku infot ja koolitusi, millest nad praegu ehk teadlikud ei ole. End töötuks registreerinu saab ka riikliku ravikindlustuse, mida neil mitteametliku töötuna ei ole, ehkki  juhutööde eest saavad nad ju palka.

Töötukassa võimaldab tasuta karjäärinõustamist kõigile soovijatele. Väga oluline on selline nõustamine inimestele vanuses 50+, kellel on juba tekkinud või tekkimas probleemid tööle saamisega või tööle jäämisega. Konkurentsis püsimiseks peab tänapäeval tundma arvutit, omandama uusi oskusi ja olema kursis tööalaste uuendustega.

Teabepäeval on väga oluline roll töötute abistamisel ja nende tööturule tagasi saamisel, et nad oma murega üksi ei jääks ja tulevikuplaanidele käega ei lööks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus