Puurmani vallavolikogu vaagis maakondlikku kuuluvust

Viimasel Puurmani vallavolikogu istungil arutleti, millisesse maakonda võiks Puurmani vald pärast haldusreformi kuuluda.


Puurmani vallavolikogu esimehe Aare Järviku sõnul ajendas sellist teemat kõneks võtma viimane Põltsamaa vallaga läbi rääkivate valdade esindajate juhtgrupi kokkusaamine 10. märtsil. Juhtgrupi liikmed pidasid vajalikuks kokku leppida konkreetses ühinemispiirkonnas, sest mitmed Põltsamaa vallaga läbirääkimistel osalevate omavalitsuste esindajad peavad üheaegselt liitumisläbirääkimisi mitmes erinevas suunas. Juhtgrupi liikmed viitasid ka sellele, et praegu pole riigikogus vastu võetud haldusreformi seadust ja seetõttu puudub hetkel omavalitsuste kohustuslikuks liitumiseks seaduslik alus.

Tõstatus ka omavalitsusüksuse maakondliku kuuluvuse teema. Nii mõnegi omavalitsuse lõplik liitumisotsus ühe või teise osapoolega võib hakata sõltuma sellest, millisesse maakonda  ühisomavalitsus haldusreformi järel kuuluma hakkab. Puurmani vallavolikogu esimehe Aare Järviku sõnul jäid nemad selles osas pigem äraootavale seisukohale.

Pole selge

Tegelikult pole praegu selge, mis maavalitsustest ja maakondadest edaspidi üldse saab. Ehkki mõned Põltsamaa vallaga läbi rääkivad omavalitsused on avaldanud soovi, et ühisvald peaks liitumise järel kuuluma Viljandimaa koosseisu, ei tunneta Puurmani valla inimesed Viljandimaaga mingit sidet, vaid näevad ennast edaspidi siiski Tartumaa elanikena.

Viimasel juhtgrupi kokkusaamisel lepiti kokku, et kõik Põltsamaa vallaga läbi rääkivate omavalitsuste esindajad selgitavad kohapeal välja, millisesse maakonda eelistatakse kuuluda. Otsustati ka, et kui läbi rääkivates valdades on lisaks Põltsamaa vallale osaliselt ka alternatiivseid ühinemissoove, siis vajadusel selgitatakse need välja tänavu aprillis. Niisugused alternatiivid on olemas nii osal Pajusi valla küladel kui ka Puurmani valla Saduküla kandil. Kindlasti on sama probleem  ka Kolga-Jaani valla Leie-poolses osas.

Ainus „kosilane“

Aare Järvik lausus, et Puurmani vallale on ainsaks „kosilaseks“ Põltsamaa vald ja ka Puurmani valla kindel soov on Põltsamaa vallaga liituda. Samas ei ole Aare Järvik kindel, kas kõik praegu Põltsamaa vallaga läbirääkimisi pidavad omavalitsused ka reaalse liitumiseni jõuavad või otsustavad lõpuks siiski mõne teise partneri kasuks.

Juhtgrupis lepiti kokku, et alustatakse ettevalmistusi liitumislepingu koostamiseks, kus haridusvaldkonda hakkab vedama Põltsamaa linn, sotsiaalhoolekannet ja tervishoiu valdkonda Kolga-Jaani vald, majandusvaldkonda Põltsamaa vald ning kultuuri-, spordi- ja vaba aja sisustamise valdkonda Pajusi vald. Järgnevalt saavad juhtgruppide esindajad kokku 11. aprillil Võhma linnavalitsuses, et kavandada liitumisprotsessi edasisi samme.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus