Puurmani valla eelarvest jätkub raha ka Saduküla piirkonna arendamiseks

Puurmani vallavolikogu võttis vastu 2015. aasta eelarve kogumahuga 3, 66 miljonit eurot. Üheks prioriteediks on eelarves paikkonna heakorraolude parandamine. Valla rahade jagamisel arvestatakse ka Saduküla piirkonna vajadustega. 

Vallavolikogu esimees Aare Järvik nimetas ühehäälselt vastu võetud eelarvet konservatiivseks.

“2015. aasta suuremad investeeringud vallas on Pedja jõe kalapääsu rekonstrueerimine, mida rahastab sajaprotsendiliselt riik summas 794000 eurot, ning Puurmani spordi- ja kultuurimaja rekonstrueerimine maksumusega üle 1,3 miljoni euro, mille riigipoolne toetus on üle 1,1 miljoni euro ja valla omaosalus sellele ligi 200 000 eurot,” rääkis Järvik.

“Puurmani vallajuhtide üks prioriteete on kindlasti valla heakord. Sellega tegeldakse igapäevaselt ning valla suurte keskuste üldmulje paraneb. Samuti pööratakse erilist tähelepanu vallateede korrashoiule,” lisas volikogu esimees.

“Puurmani valla suuruselt teine keskus on Saduküla. Vallavolikogu ja ka vallavalitsus on oma tegevuses igati kaasa aidanud selle piirkonna arengule. Tänu nimetatud piirkonna tublidele ettevõtjatele ja aktivistidele, on Saduküla piirkonna elu oluliselt aktiviseerunud. Põhiraskus Saduküla külakeskuse arendamisel on ikka valla kanda. Sellel sügisel peaks küla raamatukogu saama uued ruumid endisse koolimajja, kus nüüd on külakeskus.

Lisaks toetab vald igati ka kohalike mittetulundusühingute ettevõtmisi. Hea on koostöö Saduküla ettevõtjatega,” märkis Järvik

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus