Puurmani vald vaatab omavalitsuste ühinemisel Põltsamaa poole

Möödunud neljapäeval peetud istungil otsustas Puurmani vallavolikogu võtta vastu Põltsamaa linnavolikogu ja Põltsamaa vallavolikogu ettepaneku asuda läbirääkimistele haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, mille tulemusena moodustuks ühist piiri omavatest omavalitsustest uus suur  omavalitsusüksus.

Puurmani vallavanema Margus Möldri sõnul tegid Põltsamaa linn ja vald Puurmani vallale esimestena ametliku ettepaneku osaleda ühinemisläbirääkimistel. “Alternatiive praegu pole, kui me neid just ise välja ei paku. Ühinemisel peaksime aga eelistama omavalitsusi, millega on olemas transpordiühendus ning eeldused seda koostöös naaberpiirkondadega veelgi tihedamaks muuta. Paljud Puurmani valla noored omandavad Põltsamaal gümnaasiumiharidust ja käivad seal ka huvikoolides. Võimalus alus- ja põhiharidust saada peaks aga jääma tulevikuski Puurmanisse. Sellest eesmärgist hakkame lähtuma ka läbirääkimistel,“ lausus ta.  

“Usutavasti leiab loodavas omavalitsuses senisest veelgi aktiivsemat kasutamist Puurmani mõisahoone, mis senigi populaarseks paigaks piirkondlike, ülemaakonnaliste ja üleriigiliste ürituste korraldamisel,“ ütles Puurmani vallavolikogu esimees Aare Järvik. 

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson märkis, et Puurmani on esimene omavalitsus, mis võttis vastu Põltsamaa linna ja valla ettepaneku arutada haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvat. “Meil on olemas plaan, milliseid teemasid läbirääkimistel arutada. Käsitlemist vajavaid küsimusi on väga palju. Arvestama peab ka iga ühineva omavalitsuse spetsiifikat.“.

“Ühinemisläbirääkimistel tuleb moodustada ühele või teisele teemale keskenduvad komisjonid,“ ütles Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu. 

Põltsamaa linnavolikogu esimehe Andres Vääna sõnul peab ühinemiskõnelustel järgima, et kõikide paikade elanikud oleksid kindlustatud avaliku teenusega ja selle kvaliteet ei halveneks. “Põhjalikult on tarvis tegelda ka omavalitsusesisese ühistranspordi korraldamisega“ lausus Vään.   

“Puurmanist tulnud uudis võimaldab Põltsamaa kandi omavalitsustel ühinemisplaanidega edasi minna. Mitmel alal sai vastastikune koostöö alguse ligi paarkümmend aastat tagasi, kui käivitus Põltsamaa linna ning Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valda ühendav 4P projekt,“ märkis Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks tegid Põltsamaa linnavolikogu ja Põltsamaa vallavolikogu ettepaneku ka Pajusi, Kolga-Jaani, Kõo, Imavere ja Koigi vallale.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus