Puurmani vald likvideerib kultuurimaja

Seitsme poolthäälega otsustas Puurmani vallavolikogu aprillikuu viimasel neljapäeval peetud istungil likvideerida 30. juunist kultuurimaja, mis nagunii läheb aastaks remonti. Üks volikogu liige taandas end hääletusest. Kultuurielu hakkab vallas korraldama Puurmani Mõisa sihtasutus. Kõik senised kultuurimaja töötajad koondatakse.

<p class=”” align=”justify”>

<span>

Puurmani vallavolikogu esimees Aare Järvik ütles volikogu istungil, et juba aasta algusest on räägitud, et asjad peaksid paremini toimima hakkama.

Puurmani vallavanem Rauno Kuus märkis, et praegu on vallas liiga palju killustatust.  “Kultuurimaja teeb oma üritusi, kool oma, lasteaed oma asju. Neid ühendav lüli valla kultuuri- ja spordielus, kes erinevaid tegijaid suunaks ja koordineeriks,  tegelikult puudub. Üheskoos saab kindlasti paremaid ja põnevamaid üritusi korraldada. Kuna meil on oma lossi sihtasutus, mille kaudu toimub väga palju kultuuriüritusi, siis oleks mõistlik n-ö olemasolev keha ära kasutada, laiendada sihtasutuse juhatust, võtta üks liige juurde. Sihtasutuse nõukogu peab selleks välja töötama konkursi korra ning kuulutama välja konkursi. Valla kultuuri- ja spordielu juhtima ning koordineerima valitakse inimene konkursi korras koostöös kooli, lasteaia, huviringidega.”

“Meil on olnud arutelud eelarve- majanduskomisjonis ja kultuurikomisjonis,” lisas vallavanem.

Võrdusmärk maja ja inimese vahele

Puurmani spordi- ja kultuurimaja senine juhataja Keiu Kess luges kultuurimaja likvideerimisest vallavolikogu istungi päevakorrast. Kess tunnistas, et ta on küll käinud vallavolikogu kultuurikomisjonis ning esitanud töö parandamiseks oma ettepanekud. Kultuurikomisjon ei otsustanud tookord kultuurimaja likvideerida.

“Kui sügisel pärast valimisi tulnuks uus koalitsioon minu juurde, et Keiu, mine ära, me tahame asju ilma sinuta ajama hakata, siis ma oleksin läinud. Ärme paneme võrdusmärki inimese ja maja vahele,” rõhutas ta. Samuti hoiatas Kess kõikide kultuurisündmuste õhinapõhiseks muutmise eest, nagu lähiümbruses on tehtud. “Kui inimesed väsivad, lakkab ka tegevus. Pikknurme külaselts väsis, samuti väsis spordiklubi Jaks ja läks hingusele.”

</font>

Selleks, et Puurmani kultuurielu paremini korraldada, ei ole Kessi sõnul vaja lõhkuda toimivat struktuuri. Puurmani kultuurimaja on töötanud 64 aastat erinevate nimede all erinevates hoonetes ja külades. “Väide, et sündmused on muutunud hoonetekeskseteks, on väär. Lasteaia sündmused peavadki toimuma lasteaia ruumides ja territooriumil. Aga kõik suuremad sündmused on toimunud alati kultuurimajas,” lisas ta.

Kultuurijuhi sõnul on hea koostöö ka Puurmani Mõisa sihtasutusega, samuti mõisakooliga, sest koolitunnid toimuvad kultuurimajas. Kui kooli remonditi, toimus palju tunde seal.

Mis puudutab ühekülgsust, siis sageli on see Kessi sõnul tingitud rahanappusest. “Kuidas on võimalik majandada, kui maja on nii külm, et inimesed külmetavad?” küsis ta.

Üks inimene pole multitalent

Pärast remonti on Kessi hinnangul vaja tööle kaht täiskohaga administraatorit, neist üks peaks tegelema noortega. Samuti peaks spordi- ja kultuurimaja palgal olema üks täiskohaga spordijuht, spordiringide juhendaja ja spordisündmuste korraldaja. Kui tööle on võetud korralik treener, käivad lapsed ja noored rõõmuga treeningutel ja osalevad spordisündmustel. Maja juht kirjutab projekte, korraldab valla kultuurisündmusi, huviringide tööd ning teeb koostööd valla asutuste ja seltsidega.

Kess väitis, et üks inimene ei ole multitalent, kes suudaks teha nii kultuuri- kui ka sporditööd. Ta tõi näiteks, kuidas kirjutas esimese mai jalgpalliturniiri juhendit. Kui asjatundja selle üle vaatas, siis sai ta kõigepealt muheleda, sest kirjutatu oli liiga detailne ning kohati asjatundmatu. “Üritustel on oma spetsiifika. Kui spordijuht peaks kirjutama üleriigilise teatrifestivali juhendit, siis oleks ka see pehmelt öeldes naljakas,” lisas Kess.

Huviharidus võiks Kessi hinnangul kuuluda Puurmani mõisakooli alla. Õpetajad võtab tööle koolijuht ja tema korraldab ka õppetöö.

Uue struktuuri ülesehitamine võtab aega

Vallavanem Rauno Kuus väitis Puurmani vallalehes, et antud otsuse puhul pole mitte ühestki otsast vaadates tegemist Puurmani valla kultuuri ja sporti puudutavate tegemiste lõpuga, vaid hoopis ümberkorraldustega, et asju veelgi paremini teha.

 Vallavanema kinnitusel jätkavad tööd kõik tegutsevad ringid. “Me ei lõpeta ära rahvatantsu, spordiringe. Nende juhendajatel on kehtivad lepingud ning need lähevad üle sihtasutusele. Muutused tulevad lihtsalt vormilise poole pealt,” lisas vallavanem.

Tema sõnul ei tekitata olukorda, kus kogu kultuurielu järsult lakkaks. Konkursi väljakuulutamine ja inimese leidmine aga võtab aega.

Kess märkis aga, et iga uue struktuuri ülesehitamine võtab aega, päevapealt ei juhtu midagi.

Vallavolikogu liige Sulev Sova küsis, mis saab senisest kultuurijuhist Keiu Kessist. Vallavanem Rauno Kuus ütles, et kõik kultuurimaja töötajad, st lisaks juhatajale ka kaks poole kohaga töötavat koristajat, koondatakse. “Kui ta soovib, on tal õigus uuel konkursil osaleda,” märkis Kuus.

Keiu Kess tunnistas, et tema sihtasutuse juhatuse liikmeks ei kandideeri. “Ma ei pea olema juhataja või direktor, ma võin ka muud tööd teha,” tunnistas ta. Kess lisas, et ta pole ümberkorralduste peale kuri ega pea kellegi vastu vimma. “Ma olen kuri selle peale, et kõike tehakse kiiresti ja läbimõtlematult.”

2014. aasta 1. augustil täituks Keiu Kessil 25 aastat Puurmanis tööle asumisest. Tänavu 18. mail saab tal täis 20 aastat asutuse juhina. Puurmani kultuurimaja on töötanud 64 aastat.

Puurmani spordi- ja kultuurimaja tänab kõiki koostööpartnereid, ringide juhendajaid, töötajaid, Puurmani valla inimesi ja huviringide liikmeid tegusate ja loominguliste aastate eest. Kultuurimaja ootab kõiki 16. mail hüvastijätupeole.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus