Puurmani rahvamaja juhatajana asus tööle Meelis Kõressaar

Puurmani rahvamaja juhatajana tööle asunud Meelis Kõressaar kavatseb oma töös nii paikkonna ajaloolist-kultuuriloolist omapära ja traditsioone arvestada kui ka uusi ideid välja mõelda ja ellu viia. Meelise enda loominguliseks harrastuseks on ennekõike muusika, ta laulab ja mängib kitarri kodukandi popansamblis Karamellkissel.


Puurmani juurtega Meelis Kõressaar lõpetas kodupaigas gümnaasiumi ja Põltsamaa muusikakooli kohaliku filiaali. Koolipoisina oli ta kaastegev näiteringis.

“Tänasesse kultuuriellu kaasasid mind eelkõige vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees ja piirkonna noorte elu eestvedaja Kaija Raud ja muusikakooli solfedžoõpetaja Margit Pettai. Puurmani vallavanem Margus Möldri tegi mulle ettepaneku hakata Puurmani rahvamaja juhatajaks. Võtsin mõtlemisaega, vaagisin plusse ja miinuseid piisavalt põhjalikult. Siis otsustasin, et pakutav väljakutse on väga huvitav, ja andsin nõusoleku,” rääkis Kõressaar.

“Kindlasti tuleb lähtuda pinnasest, mille on loonud senised kultuurielu eestvedajad, samuti kogemustest ja traditsioonidest. Samas on vajalikud uued mõtted ja teod. Millised need tulevad, sõltub inimeste huvidest-soovidest, ka omavalitsuse majanduslikest võimalustest. Kohati on tunne, et alustan nullist nagu Peeter I Peterburi linna ehitamist Neeva ümbruse soodesse,” tunnistas vastne rahvamaja juhataja.

“Kindlasti on olulised terviklikkus ja seosed erinevate valdkondade vahel. Sellistele veendumustele on aidanud jõuda sotsioloogia, mida olen õppinud Tartu Ülikoolis. Praegu lõpetan magistritööd,” lisas ta.

Avapidu novembris

“Rahvamaja juhataja on Puurmani vallas uus ametikoht . Senini nimetati vastava töö tegijat kultuuri- ja spordijuhiks. Küllap tuleb minulgi hakata spordielu kureerima. Isiklik panus spordiga tegelemisse on tagasihoidlik, mistõttu ootan igati koostööd selle valdkonna entusiastide ja asjatundjatega,” lausus Kõressaar, kelle ametiruum on vallamaja vastas paiknevas Puurmani noortekeskuses. “Puurmani spordi- ja kultuurimajas kestavad praegu renoveerimistööd. Ehitustegevus on ennekõike vallavalitsuse ametnike huviorbiidis, kuid mõistagi jälgin seda ka ise huviga. Huviringides osalejana olen ju selle majaga seotud olnud lapsepõlvest saati. Meie valla kultuurielu tippsündmuseks kujuneb hoone avapidu, mis toimub loodetavasti novembris.”

Meelis Kõressaare sõnul jääb kultuurielu väärikaks ja kauniks keskuseks jätkuvalt Puurmani mõisahoone, mis on Eestimaa mõisaarhitektuuri üks kaunemaid ja uhkemaid ehitisi.

Lööb kaasa bändis

“Ajalooline mõisahoone on kujunenud mitmete Jõgevamaa kultuurisündmuste toimumiskohaks. Siin kuulutatakse välja Jõgevamaa aasta ema, tunnustatakse maakonna edukamaid koolilõpetajaid ja aineolümpiaadide võitjaid,” lausus ta.

Kaija Raua ja Margit Pettai ergutusel hakkas Meelis Kõressaar kohalikku bändielu edendama. “Nii sai loodud lasteansambel ning ansambel Karamellkissel, kus ise laulan ja mängin basskitarri. Seni suurima publiku ees esinemine toimus möödunud laupäeval Tartus Raekoja platsil Rally Estonia raames toimunud Vooremaa geopargi kultuuriprogrammis. Usun, et esindasime Puurmani kultuurielu väärikalt,” ütles ta.

Et end veelgi püsivamalt koduvallaga siduda, on Meelis Kõressaar hakanud endale Puurmanisse maja ehitama.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus