Puurmani Priitahtlik Päästeselts sai toetust

MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts sai möödunud aasta lõpus toetust kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondlikust taotlusvoorust. Toetusest saadud vahenditest soetati seltsile juurde päästevarustust, ujuvpump, õhuluud ja helkurvestid.


Puurmani asula näol on tegemist kohaga, mille ümbruses on palju tuleohtlikke looduslikke heinamaid ning metsa- ja rabamassiive. Kohalikul priitahtlikest koosneval päästeseltsil on sestap oluline roll turvalise elukeskkonna loomisel kohalikele elanikele ning regionaalse päästevõimekuse tagamisel.
Puurmani Priitahtlikule Päästeseltsile määrati toetus projekti „Puurmani piirkond ja kogukond turvalisemaks” ellu viimiseks.

Ujuvpump aitab ka madalas

„Projekti eesmärgiks on päästetegevuseks ja ennetustööks vajalike vahendite soetamine ning varustuse uuendamine. Päästevahendite soetamise tulemusel tõstab selts oma päästevõimekust Puurmani kogukonnas, tagades kiirelt ja tõhusalt tulekustutuse ja veevarustuse erinevates tingimustes,” selgitas MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts juhatuse liige ja vabatahtlik päästja Villu Sinimets.
Oluliseks näitajaks on see, kas piirkonnas on piisavalt ligipääsetavaid ning autopumbale vastava sügavusega veevõtukohti. Puurmanist voolab küll läbi Pedja jõgi, kuid päästeautoga ei pääse mitte igale poole vett võtma.
Projekti „Puurmani piirkond ja kogukond turvalisemaks” vahenditest soetati päästeseltsile ujuvpump, mis on oluline veevarustuste tagamisel päästjate tegevusel.
„Veevõtukohtasid on piirkonnas monitooritud, et tagada veevarustus päästealaseks tegevuseks. Priitahtliku päästeseltsi tegevuspiirkonnas napib ligipääsetavaid ja autopumbale vastava sügavusega veevõtukohtasid. Nutikate ja mõjusate lahenduste abiga saab tunduvalt parandada elukeskkonda, vähendades ohtu inimeste elule, tervisele ja varale ning tagada kiiret ja asjatundlikku abi. Üheks niisuguseks nutikaks lahenduseks ongi ujuvpump. Ujuvpumba abil on võimalik veevarustus tagada kasvõi madala veetasemega kraavidest, tiikidest ja muudest väiksematest veekogudest,” märkis Villu Sinimets.
„Tihti ei võimalda looduslikud veekogud rasketehnikaga juurdepääsu, et tagada kustutustöödeks piisav veevarustus. Ujuvpump võimaldab operatiivselt tagada veevarustust ka pikema vahemaa tagant. Ujuvpumpa on selle väikse kaalu tõttu võimalik meeskonnal kerge vaevaga paigaldada kohtadesse, kuhu tehnikaga ligi ei pääse,” lisas ta.
Villu Sinimets tõi välja samuti selle, et Puurmani asub abikauges piirkonnas ning lähiümbruses on rohkelt tuleohtlikke ja looduslikke heinamaid näiteks Alam-Pedja looduskaitsealal. Mõned aastad tagasi oli vahejuhtum, kus päästeautodega ei olnudki võimalik sõita ühte Puurmani lähedal puhkenud rabapõlengut kustutama, kuna ligipääsuteed puudusid. Põlengut märkas Puurmanist üle lennanud lennuki piloot, kustutustöid asus tegema helikopter.

Liikumiskäitumine turvalisemaks

„Suhtlemisel teiste päästeseltsidega ning toetudes erinevatele kogemustele on maastiku- ja kulupõlengute kustutamisel kõige efektiivsemaks abivahendiks osutunud õhuluud ehk lehepuhur,” ütles Sinimets.
Puurmani Priitahtlikule Päästeseltsile antud toetuse eesmärgiks on muuta turvalisemaks ka piirkonna haavatavamate ehk lasteaiaealiste laste ja eakate liikumiskäitumine.
„Puurmani piirkonnas elab palju eakaid – umbes üks kolmandik siinsest rahvastikust. Samas on Puurmani asulasse ja selle ümbrusse juurde kolinud ka noori väikelastega peresid. Hajaasustusega piirkonnas liigutakse peamiselt jalgsi või jalgrattaga. Et tagada turvaline liiklemine piirkonnas, on vajalik helkurvestide olemasolu, et muuta liikleja nähtavaks,” tõi välja Villu Sinimets.
Koostöös tervist edendava Puurmani lasteaiaga Siilipesa ja aktiivse MTÜ Puurmani Eakate Seltsiga soovib priitahtlik päästeselts muuta sihtrühma liikumisharjumusi turvalisemaks, jagades laiali helkurveste. Selts panustas täiendavalt oma vahenditest helkurvestidele seltsi logo trükkimisega.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus