Puurmani mõisas kestab külastusmäng

Eestis on üsna pikka aega suviti mõisate külastusmängu korraldatud ja juba üle kümne aasta on osalemas ka Puurmani mõisakool. Puurmani mõisa külastusmängu koordinaatori Raina Rumvolti sõnul on mõisate külastajateks pered, samuti need, kes mõisate vastu põhjalikumat huvi tunnevad.


Ka pensionäride ekskursioonigrupid ja reisifirmade bussid leiavad  sageli tee Puurmani lossiõue. Tänavu on külastuspäevadel osalenud ka  rohkesti noori. Mõisate külastajaid on aastate jooksul küll veidi vähemaks jäänud, sest huvilistel on neile juba ring peale tehtud. Samuti kattuvad mõisate külastuspäevad sageli muude suviste suurüritustega, seegi vähendab külastatavust.

Tõelistele huvilistele pakuvad eeskätt huvi korda tehtud mõisad.

Igal aastal on Puurmani mõisat külastanud ka turismigrupid Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Taanist ja teisest välisriikidest. Külalisi on olnud ka kaugest Hiinast, Kanadast ja mujalt.  Üldiselt on võõrkeelsete külaliste vastuvõtmisega toime tuldud, kuid olemas on ka saksa- ja ingliskeelsed lossi tutvustavad lühitekstid. Puurmanis on olemas noored tublid inglise keelt valdavad giidid.

Külastusmängu reeglites on osalevate mõisate jaoks kehtestatud konkreetsed nõuded, mida neil täita tuleb. Külalistele tuleb võimaldada tutvustav ringkäik giidi juhendamisel, pakkuda võimalust osaleda mitmesugustes  teematubades, külastada näitusi ja kontserte, samuti peab mõisas külastusmängu ajal tegutsema kohvik.

 Külastusmängus osalejad peaksid teadma, et külastuspäeval tuleb osta ka pilet ja erinevad hinnad on kehtestatud peredele, täiskasvanutele, õpilastele ning pensionäridele.

Raina Rumvolt lausus, et tavaliselt on nad pakkunud Puurmani mõisa külastajatele ikka ka midagi uut, kuid alati on kavas ka  traditsioonilisi ettevõtmisi. Üks traditsioone on varem olnud leivakoda, kus külalistel oli võimalus jälgida, kuidas üks endisaegne leivategu välja näeb. Kes õigel hetkel leivateo juurde sattus, sai ahjusooja leiba ka maitsta. Tänavu kahjuks leiba ei küpsetata, kuid uue ettevõtmisena saavad külastajad sellel aastal osaleda vaiba kudumises, mille tulemusena valmib Puurmani suvevaip 2015. Kõigil mõisa külastajatel on võimalik käsitööseltsi Kati liikmetest juhendajate abiga sellesse vaipa oma osa ise sisse kududa. Uudne on tänavu  augustis toimuvate külastuspäevade ajal ka võimalus külastada Puurmani mõisa muuseumituba, mis eeloleval laupäeval avatakse.

Raina Rumvolt lausus, et augustis võib tegelikult loota suuremat külastajate arvu, kui näiteks juunis oli, sest juulis-augustis on paljud puhkusel. Rumvolt tunnistas, et nemad pole veel otsustanud, kas Puurmani mõis jätkab külastusmängus osalemist või mitte. Ühelt poolt sõltub see valla juhtide otsusest, sest mängus osalemiseks on tarvis ka vallapoolset toetust. Teisalt on Puurmani mõisakoolis toimumas vahetus juhtkonnas ja seetõttu pole teada, kuidas suhtuvad külastusmängus osalemisse uued koolijuhid. Raina Rumvolt nentis, et neil, kes on teinud ära suure töö ja näinud tõsist vaeva, et Puurmani mõis külastusmängus saaks osaleda, on siiski kahju see lihtsalt ühel hetkel ära lõpetada. Seega loodetavasti jätkatakse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus