Puurmani mõisakooli direktoriks Margus Kask

Puurmani mõisakooli uue direktorina asus alates eilsest ametisse kohaliku omavalitsuse korraldatud konkursil seitsme konkureerija hulgast parimaks kandidaadiks tunnistatud Margus Kask, kes on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari ning töötanud ka sama õppeasutuse rektorina.


Margus Kask märkis, et arvestades pikaaajalist osalemist hariduselus nii õpetaja kui koolijuhi rollis ning ka haridusasutuse omaniku esindajana, tundis ta, et on pädev juhtima põhikooli.  “Puurmani vald otsis koolile juhti ning otsustasin konkursil osaleda. Ei salga, et mõneti ahvatles mõisakooli kaunis keskkond, aga teisalt on mulle ka pedagoogide seltskond alati meeldinud. Koolis on alati midagi värsket ning seal tehtava töö vili on kauakestev. Olen valmis andma oma panuse selle kooli arenguks,” rääkis Kask.

Võtmesõnad visioonis

Kandideerimisel esitatud visioonis kirjeldas Margus Kask esmalt oma arusaama Puurmani mõisakooli juhtimisest. “Võtmesõnadeks valisin meeskonnatöö, partnerluse ja kvaliteedijuhtimise. Kooli jaoks on tohutult oluline oma unikaalse identiteedi tunnetamine, samuti selle eksponeerimine. Puurmani kooli üheks tugevuseks on keskendumine ajaloolisest mõisakompleksist tulenevatele ideedele, aga ka seose rõhutamine Vabadussõja väejuhi Julius Kuperjanoviga  Koolil on juba välja kujunenud suund. See on loodus ja keskkond, millest lähtuvad tegevused võimaldavad olla elujõuline ja tugev. Kooli unikaalsus annab aluse piirkonna teiste koolidega edukalt konkureerida,” lisas koolijuht.

Kase sõnul määravad kooli tuleviku perede arv vallas, aga ka pühendunud ja oma tööd armastavad õpetajad. “Selles valguses paistab kooli tulevik lootusrikas. Kooli omapärast, eelistest ja probleemide lahendustest võin paremini  kõnelda aasta pärast, sest alustan oma tegelikku tööd alles esmaspäeval, 21. septembril. Puurmani mõisakoolis on 91 õpilast, esimesse klassi astujate arv oli üsna mõistlik – 11 rõõmsat koolijütsi.” Kooshoidvad pidepunktid

Margus Kask leiab, et kõik eelnevad töökogemused on andnud arusaamise asutuse ja organisatsiooni toimimisest. “Samas on iga organisatsioon ainulaadne, mille kohta ei kehti senise kogemuse mudelid. Midagi teeb juht alati võrreldes mõne eelmise asutuse juhtimisega teistmoodi. Vast kõige olulisem, mida olen seni juhikogemusest kaasa saanud, on tõdemus, et endal tuleb palju õppida.”

Esmalt peab ikka sisse elama ja nägema vallas toimuvat. Kuid põhimõttelises plaanis on oluline arvestada tõsiasjaga, et inimesed tulevad ja ka jäävad sinna, kus midagi toimub. Nii haridus- kui kultuurielu peab olema ligitõmbav. Olen näinud, et Puurmanis on mitmeid selliseid pidepunkte, mis hoiavad inimesi koos. Usun, et valla tegijad tunnetavad oma missiooni ning leiavad ühiselt ka uusi võimalusi nii haridus- kui kultuurielu elavdamisel, ” avaldas direktor Kask arvamust Puurmani valla kui terviku arengust ja enda osalemisest selles.

Möödunud aasta 24. novembrist on Margus Kask Jõgeva linnavolikogu esimees.

“Rõõm on tõdeda, et Puurmani mõisakooli valiti juhtima mees, kelle kodulinnaks ja mitmekülgseks eneseteostuspaigaks on Jõgeva . Hea, et nüüd asub Jõgevamaal ja Jõgevale lähemal ka tema põhitöökoht. Küllap on Jõgeva linnal ja Puurmani vallal kokkupuutepunkte hariduselus, mida üheskoos arutada,” märkis Jõgeva linnapea Aare Olgo.

Puurmani mõisakooli senise direktori Tiina Oologa lõpetas kohalik omavalitsus töölepingu poolte vastastikusel kokkuleppel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus