Puurmani mõisahoone saab Estonia klaveri

Neljapäevasel Puurmani vallavolikogu istungil vastu võetud 2 071 300 euro suurusesse eelarvesse on plaanitud ka investeeringud Puurmani mõisahoone ja selle ümbruse renoveerimis- ja korrastustööde jätkamiseks. Ajaloolisse ehitisse muretsetakse ka sobiv mööbel ja  Estonia klaver.

Vallavanem Rauno Kuusi sõnul tehakse käesoleval aastal Puurmani mõisa renoveerimistöid 511 293 euro eest, mis on saadud Norra kuningriigi projektist ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismidest. Valla omaosalus rahastamisel on 15 protsenti.

“Leader- meetmest laekuv 19 200 ja vallakassast eraldatava 10 000 eurooga soetame mõisahoonesse interjööriga kokku sobiva mööbli ja Estonia klaveri. Nii avanevad lossis senisest paremad võimalused ka konverentside, nõupidamiste ja kontsertide korraldamiseks.

Puurmani mõisapargi teede kaasajastamist ja valgustuse väljaehitamist  toetab aga Keskkonnainvesteeringute Keskus 115 500 euroga. Vald panustab samasse ettevõtmisse

13 037 eurot. Eelarves on rahad ka tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks Puurmani lasteaeda,” rääkis Kuus.

Tema kinnitusel on plaanitud investeeringuid ka Sadukülla. “Möödunud aastal paigaldasime Saduküla koolimajja põrandakütte ning valmis ka kõnnitee.  Tänavu renoveerime selles paigas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel ja valla kaasosalusel ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid. Kava kohaselt lüüakse aasta lõpul kopp maasse ja algab torustike paigaldamine,” lubas vallavanem.

Eelarvet üldiselt iseloomustades märkis ta, et võrreldes möödunud aastaga rahanduslikus valdkonnas suuri muutusi pole ja ökonoomselt on tarvis majandada mitmetel elualadel. Raskusi tekitab ka riigilt tulevate tasandusfondisummade vähenemine 14 000 euro võrra, mis on meie vallale küllaltki  oluline summa,” rääkis vallavanem.

Üksikisiku tulumaksu laekumiseks on Puurmani vallas plaanitud eelmise aasta  8,7 miljoni krooni asemel 9 miljonit krooni.

“Väike kasv on tingitud usust, et majanduslik olukord siiski mõneti paremaks muutub,” märkis Rauno Kuus.  

“Tänavuse eelarve koostamine ja menetlemine oli pikk ja põhjalik protsess, kusjuures esimene lugemine toimus juba detsembris,” lisas ta.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus