Puurmani gümnaasiumis toimus kodanikupäeval mälumäng

Puurmani gümnaasiumis läbi viidud kodanikupäevale pühendatud mälumängus esitas nooremate ja vanemate klasside õpilastele küsimusi Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse töötaja Vahur Kukk. Küsimused seondusid Euroopa Liidu temaatikaga ning Eesti ja teiste euroliitu kuuluvate maade ajaloo ja kultuuriga.

Vahur Kuke kinnitusel on Puurmani gümnaasiumi õpilastel põhjalikud teadmised nii nüüdisaja poliitikast kui ka Eesti ja teiste maade ajaloost ja kultuurist.

“Teati peast isamaalisi laule ja luuletusi, mis tõestab, et Puurmani kooli õpetajad on teinud tänuväärset tööd. Iseäranis suurt uhkust tunnevad õpilased kodupaigaga seotud Julius Kuperjanovi üle, kes Vabadussõja alguses moodustas just Puurmanis tuhandemehelise partisaniüksuse.”

Vahur Kukk, kes on ühtlasi Eesti Rukkiseltsi president, esitas küsimusi ka põllumajandusajaloost. Näiteks, tuli vastajatel teada maailma vanima kasvatatava rukkisordi nime, milleks on  ’Sangaste’.  “Teatud mõttes on mälumängud seotud ka Euroopa Liiduga, sest praegune Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas oli ju raadiosaate Mnemoturniir kauaaegne saatejuht,” ütles Kukk.

Tublimatele noorema vanuseastme õpilastele andis Vahur Kukk üle Euroopa Liidu sümboolikaga värvipliiatsid, mille karbile oli kirjutatud kirjanik Gustav Suitsu üleskutse “Olgem eestlased, kuid saagem ka eurooplasteks”. 12. klassi õppuritele olid meeneteks mälupulgad.

“Me saime mälumängust palju uusi ja huvitavaid teadmisi,” ütles koolitüdruk Sirli Ilves. “Selleks, et tubli kodanik olla, peab palju teadma ning silmaringi aitavad avardada ka viktoriinid,” ütles tema koolivend Karl-Mart Korka.

“Kindlasti hakkame edaspidi senisest rohkem teemakohaseid raamatuid lugema,” lubas Angela Rähn seitsmendast klassist.

“Euroopa Liiduga seonduva käsitlemine kodanikupäeval on igati teretulnud ja lastele ning noortele vajalik ettevõtmine. Tänases ühiskonnas on vaja noortele varakult teadvustada, et me oleme nii Eesti Vabariigi kui ka Euroopa Liidu kodanikud,” ütles õpetaja Rein Paap, keda on tunnustatud ka kodanikupäeva aumärgiga.

Europe Direct Jõgevamaa teabekeskus viib kodanikupäevale pühendatud üritusi läbi mitmes Jõgevamaa koolis ja asutuses.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus