Puurmani Gümnaasiumi uus direktor Tiina Oolo vaatab tulevikku optimistlikult

“Uus vallavolikogu ja vallavalitsus leidis, et selline olukord, kus kahe kooli peale on üks direktor, ei õigusta ennast ning et iga kool vajab ikka oma juhti. Nii saigi Puurmani Gümnaasiumi direktori kohale välja kuulutatud konkurss,” selgitas Puurmani vallavanem Rauno Kuus.

Vallavanema sõnul osutus konkurss üllatavalt tõsiseks, sest viis inimest, kes sellele kohale asuda soovisid, olid kõik väga tugevad kandidaadid ning konkursikomisjonil oli nende vahel päris raske valikut teha. Tiina Oolo, kooli senise noore inglise keele õpetaja kasuks rääkis eelkõige see, et talle on koolipere juba tuttav. Ühtlasi on tal ka olemas nõuetele vastav kvalifikatsioon. Konkursikomisjon tegi oma valiku 10. augustil, mille vallavalitsus nädal hiljem kinnitas. Alates sellest esmaspäevast asus Tiina Oolo (pildil) juba ametlikult Puurmani Gümnaasiumis direktorina tööle.

Uus direktor ütleb, et on kolme aastaga, mil ta Tartust Puurmanisse tööle käinud, jõudnud kooliellu päris hästi sisse elada ning selle head ja vead on talle tuttavad.

 Kas hakkate Tartu ja Puurmani vahet sõitma ka edaspidi või on plaanis kohapeal elama asuda?

Mu kodu on Tartus ja arvan, et see vahemaa ei ole probleem. Koos minuga on ju pidevalt Tartust siia kooli tööle käinud veel kolm õpetajat, praegu on küll üks neist pikal puhkusel.

Astute juba järgmisel nädalal koolipere ette uues rollis. Kas see pisut ka hirmutab?

Ei, hirmu küll ei ole. Kolleegid on mind soojalt ja heatahtlikult vastu võtnud ning koostöö vallaga tundub kujunevat samuti heaks ja sõbralikuks. See annab julgust.

Miks otsustasite direktori kohale kandideerida?

Leidsin, et tahan midagi kooli jaoks ära teha.

Millest kavatsete alustada?

Praegu pole midagi tähtsamat õpetajate leidmisest. Aga olen täiesti kindel, et see mure saab lahendatud. Puudu on inglise keele ja keemia õpetaja. Kui inglise keelt saan gümnaasiumiosale ka ise anda, siis keemia õpetajat on kindlasti vaja. Teised kohad on täidetud.

Kas lähemas tulevikus on plaanis koolielus midagi oluliselt ka muuta?

Esimestel kuudel kohe kindlasti mitte. Edaspidi näeksin, et nii õpilased kui ka õpetajad saaksid rohkem väljas käia, täienduskoolitustel ja reisimas viibida, et kogeda midagi uut. Tahaksin omalt poolt teha võimalikult palju selle nimel, et kool kiirgaks ka väljapoole.

Mida soovite kooliperele uue õppeaasta eel?

Elujõudu ja rõõmu ning seda, et kõik tuleksid kooli hea meelega.   

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus