Puurmani asulas muutub valgemaks ja ohutumaks

Teelõik, kus praegu tööd käivad, on 400 meetri pikkune ning ulatub bussijaamast kuni lasteaiani. Sinna paigaldatakse korralik tänavavalgustus ja ehitatakse kõnniteed. Ühtlasi on need siis ka Puurmani esimesed kõnniteed. Edaspidi peaks selles piirkonnas olema rahval hoopis julgem ja valgem liikuda.

Hooldama hakkab vald

Praeguste teetööde tellija on Tartu Teedevalitsus ning riigihanke korras on tööd tegemas Tallinna firma AS Aspi, üks Eesti suuremaid teetööfirmasid. Nagu selgub, oli praeguse teelõigu valmissaamine plaanitud märksa varasemaks ajaks. Asjad on aga veninud mitmetel põhjustel. Hea seegi, et praegu on lootust lähema paari nädala jooksul ehk kooliaasta alguseks töödega lõpule jõuda. Pärast seda antakse tee üle vallale hooldamiseks, kes hakkab edaspidi nii valgustuse eest maksma kui ka vajalikke korrastus- ja hooldustöid tegema.

Nagu Tartu Teedevalitsuse Jõgeva osakonna juhataja Elmar Aruja selgitab, on praegu tegu liiklusohtlike kohtade programmi raames Puurmani asulasse kergliikluse tee rajamisega. Sama programmi raames on tänavu tehtud teetöid ka Palal, Palamusel ja 200 meetri ulatuses Põltsamaal, kus need tööd veel jätkuvad.

Elmar Aruja sõnul jätkatakse Puurmanis teetöid järgmisel aastal poole kilomeetri ulatuses asula keskel bussijaamast Tartu poole. “Praegu ehitatav osa oli tegelikult kavas valmis ehitada juba möödunud aastal, aga asjad lükkusid meist sõltumata edasi. Ettevõtjatel pole lihtsalt tööjõudu. Kõik jooksevad ju välismaale suuremat raha saama. Praegu käsil olevad tööd peaksid olema graafikus ning ilmselt ei ole põhjust kahelda, et esimesel koolipäeval võib Puurmanis juba mööda kõnniteed astuda. Seni oli see teelõik ikka väga ohtlik,” valgustab Elmar Arula asjade käiku. Puurmani vallavanem Rauno Kuus lisab, et tööde alustamist venitasid oluliselt ka tee alla jäänud erastatud maad. Osa maadest tuli omanike käest juurde osta ja asjaajamistele kulus omajagu aega.

Loovutati mõned vanad paplid

“Selle teelõigu valmimine on meile tõepoolest väga oluline ning suur samm edasi. Et ka tänavavalgustus korralikult välja ehitatakse, on edaspidi asulas valgem liikuda ja elu muutub siin nüüd üldse tunduvalt ohutumaks. Seda teed mööda kõndisid ju peamiselt just lapsed lasteaeda ja eks keeruline oli seal liikuda kõigil, eriti talvel bussi pealt tulijatel, kui veel lumevallid ka ees olid,” kinnitab vallavanem Rauno Kuus.

Selle, et asja huvides tuli teetööde käigus kahe kortermaja juurest maha võtta mõned vanad paplipuud, võib vallavanema arvates pigem asula jaoks plussiks lugeda. Puud olidki liiga suureks kasvanud. Nüüd olevat väljavaade hulga avaram ja ilusam. Pealegi istutab tööde tegija ju asenduspuud nagunii, nagu kord ette näeb.

Ehitustöö mitmel rindel

Juba järgmisel nädalal alustatakse Puurmanis ilmselt ka restaureerimistöödega asula keskel Pedja jõel tammi juures. Peatöövõtja Tartu firma AS Hüdroehitus, kellega mõne nädala eest leping alla kirjutati, on nüüdseks jõudnud vajalikud eeltööd ära teha ning loodetavasti saadakse uuel nädalal rajama hakata juurdepääsuteid. Renoveerimine koos uue kalatrepi ehitamisega plaanitakse lõpetada oktoobrikuu keskpaiku.

Hiljuti jõuti lõpule suurema remondiga ka Puurmani lasteaias, mille käigus uuendati maja küttesüsteemi. “Võime uuele külmaperioodile julgemalt vastu minna. Ideaalis oleks olnud torustik täies ulatuses välja vahetada, aga kahjuks ei jätku selleks võimalusi ja raha,” märkis vallavanem. Sellest nädalast alustas lasteaed pärast suvepuhkust taas tööd.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus