Puukuuri võib püstitada ka loata

Möödunud aasta juulist hakkas Eestis kehtima uus ehitusseadustik. Sellega seoses hakkasid rahva hulgas levima kuulujutud, et nüüd tuleb ka puukuuri ja kasvuhoone püstitamiseks ning isegi toas tapeedi vahetamiseks projekt koostada ja ehitusluba taotleda. Jõgeva vallavalitsuse ehitusspetsialist Aavo Välba kinnitas, et see ei vasta tõele.


Välba sõnul lähtub uus ehitusseadustik sellest, milliste mõõtmetega hoone on. Kui selle ehitusalune pind on kuni 20 ruutmeetrit ja kõrgus jääb viie meetri piiridesse, siis ei ole selle püstitamiseks vaja mingit luba ega projekti. Kui hoone ehitusalune pind jääb aga vahemikku 20-60 ruutmeetrit ja kõrgus viie meetri piiridesse, siis tuleb omanikul esitada hiljemalt kümme päeva enne ehitama asumist omavalitsusele ehitusteatis. Omavalitsusel on siis õigus kaaluda, kas on vaja läbi viia põhjalikum menetlus ja esitada lisatingimusi. Kui neid ei esitata, võib hoone kümne päeva möödudes tõesti püsti panna. Tõsi, selle jaoks on siis vaja ka ehitusprojekti, ent projekteerimistingimusi pole ehitusteatise alusel ehitatava hoone puhul väljastada vaja.

Kui asutakse ehitama kuni 0-60 ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hoonet, mis on kõrgem kui viis meetrit, on kindlasti vaja taotleda ehitusluba ning koostada ka ehitusprojekt — seda siis juba omavalitsuse väljastatud projekteerimistingimuste alusel.

Eelöeldu kehtib siiski ainult elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone (seda on ka näiteks puukuur ja kasvuhoone) kohta, mitteelamu (näiteks äri- või tootmishoone) puhul on nõuded pisut teised ja ka riigilõivu tuleb maksta mõnevõrra rohkem.

Aavo Välba sõnul pole otse loomulikult vaja mingit luba ega projekti toas tapeedi vahetamiseks. Katust vahetades tuleks lähtuda sellest, millega katus katta kavatsetakse. Kui eterniit asendatakse sellest kergema plekiga, pole samuti projekti vaja, küll aga tuleks see teha siis, kui eterniidi asemele on plaanis panna katusekivid.

“Siis tuleb enne kindlaks teha, kas olemasolevad katusekonstruktsioonid kivikatuse ka välja kannatavad,” ütles Aavo Välba.

Ka maja värvi võib iga majaomanik oma maitse järgi valida, kui omavalitsus pole mingeid erinõudeid kehtestanud.

Üldiselt soovitas Jõgeva valla ehitusspetsialist ehitusalaste küsimuste tekkimise puhul kõigepealt vaadata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel olevat rubriiki “Korduma kippuvad küsimused”. Sealt saab palju kasulikku infot. Kui aga sealt targemaks ei saa, siis on alati võimalik pöörduda oma koduomavalitsuse vastava ala spetsialisti poole.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus